รับชมย้อนหลังคลินิกสวนผักคนเมือง ประจำเดือนสิงหาคม – กันยายน 2564

หลังจากมีผู้คนมากมาย เชียร์ให้โครงการเปิดบริการให้คำปรึกษาการทำเกษตรในเมือง
เราเตรียมการมาพักหนึ่งและสัปดาห์นี้เราพร้อมทดลองเปิดให้บริการสวนผักคนเมืองคลินิก

ชวนมาร่วมค้นหาคำตอบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการพึ่งตนเองด้านอาหารด้วยเกษตรในเมืองกันนะคะทุกปัญหา เราจะช่วยหาคำตอบ!!!!!

อยากปลูกผักไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ? ปรุงดินอย่างไรให้ผักงอกงาม ? ปลูกผักไม่โต ผักไม่งาม แคระแกลน แก้ไขอย่างไร ? แมลงศัตรูพืช โรคพืช ป้องกันอย่างไร ? และอื่นๆ อีกมากมาย

โดย

อาจารย์เติ้ล เกศศิรินทร์ แสงมณี ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรในเมือง

หัวหน้าปุ้ย วรางคนางค์ นิ้มหัตถา โครงการสวนผักคนเมือง

.

คลินิกสวนผักคนเมืองประจำเดือนสิงหาคม – กันยายน ครั้งที่ 1 (18 สิงหาคม 2564)

.

คลินิกสวนผักคนเมืองประจำเดือนสิงหาคม – กันยายน ครั้งที่ 3 (4 กันยายน 2564)

.

*** ขออภัยในความผิดพลาด
คลีนิกสวนผักคนเมือง
ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2564 ครั้งที่2
ไฟล์ที่บันทึกไว้เสียหาย ***