ปันอาหารปันชีวิตวิกฤตโควิด19 สัปดาห์ที่19

.

หนึ่งความห่วงใยสู่หลายร้อยคนมีพลังกายใจเดินต่อ


เป็นอีกสัปดาห์ที่กลุ่มปันอาหารปันชีวิต ได้รับโอกาสให้ทำหน้าที่ดูแลปากท้องหลายพันชีวิตให้เข้าถึงอาหาร ให้กลุ่มคนเปราะบางได้มีข้าวสาร ผัก ไข่ไก่ เครื่องปรุงนำกลับไปทำอาหารดูแลอีกหลายชีวิตในบ้านให้อิ่มท้องไปอีก 2 – 3 วัน และยังได้เชื่อมโยงการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยในหลายพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ไม่ได้เพียงแค่เผชิญหน้ากับวิกฤตโควิด-19 เท่านั้น แต่กลุ่มเกษตรกรหลายกลุ่มที่เรารับซื้อผลผลิตกำลังเจอกับปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ด้วยเช่นกัน
.
และเป็นอีกสัปหาด์ที่ความห่วงใยของผู้บริจาคจำนวนมาก ได้ส่งมอบอาหาร ผลผลิต และเงินบริจาคเข้ามายังโครงการปันอาหารปันชีวิต เพื่อต่อชีวิตคนทุกข์ยากในสังคมให้รอดไปด้วยกัน อาทิ
❤️สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า(ประเทศไทย) ได้จัดงานสัมมนาขึ้นเพื่อช่วยระดมเงินบริจาคแก่โครงการปันอาหารปันชีวิตอีกครั้ง จำนวน 250,550 บาท หลังจากก่อนหน้านี้ได้ประชาสัมพันธ์ ระดมทุนร่วมบริจาคตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา


❤️คุณรุ่งทิวา ปัญญะโรจน์ ที่มีส่วนช่วยรับซื้อข้าวสารอินทรีย์ สนับสนุนชาวนาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมส่งมาร่วมบริบริจาคในโครงการปันอาหารปันชีวิต จำนวน 1,000 กิโลกรัม


❤️ คุณน้ำเพชร เขียวบุดดา คุณปิยวดี ศิรินนทร์ คุณชนัญญา ถัดทะพงษ์
คุณทัศนีย์ จันทร์สว่าง กลุ่มเพื่อนอชีวะนครสวรรค์ ที่รู้จักโครงการนี้ผ่าน ฟาร์มฝันปันสุข เคนได้ร่วมบริจาคมาหลายครั้ง และครั้งนี้ก็ช่วยสนับสนุนร้านอาหารในจังหวัด ส่งหมูแผ่นทอด หมูฝอย ขนมหัวเราะ ข้าวเหนียวไปยังกลุ่มเปราะบาง และส่งมาให้ทีมงานได้ทาน เพื่อขอบคุณการทำงานของพวกเราที่ได้ช่วยเหลือคนลำบากในสังคม


และยังมีผู้บริจาคจำนวนมากที่เราอาจจะเอ่ยชื่อไม่ครบ กลุ่มปันอาหารปันชีวิตขอขอบพระคุณทุกท่านที่ยื่นมือเข้ามาร่วมสร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน “เพราะอาหาร คือ ชีวิต”

.

“สัปดาห์ที่19 เราได้สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ เชียงราย เชียงใหม่ สุโขทัย เพชรบูรณ์ ลพบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี ราชบุรี ฉะเชิงเทรา สุรินทร์ เพื่อส่งมอบอาหารให้กับกลุ่มคนเปราะบาง 4,200 คน จาก 16 ชุมชน”

.

💚ข้าวสาร2,900 กิโลกรัม
💚ผัก ผลไม้อินทรีย์ 3,500 กิโลกรัม
💚ไข่ไก่อินทรีย์ 6,000 ฟอง
💚น้ำปลา 900 ขวด
💚น้ำมันพืช 1,080 ขวด
💚ฯลฯ
.

กลุ่มปันอาหารปันชีวิต ขอขอบพระคุณ

🙏🙏ผู้บริจาค กัลยาณมิตร ที่ได้ร่วมบริจาคเงิน เพื่อส่งมอบผลผลิต อาหารแห่งความห่วงใยไปยังพี่น้องกลุ่มเปราะบาง🙏🙏
🙏#กลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อู่ทอง ร่วมบริจาคผักอินทรีย์
🙏#กลุ่มเกษตกรSDGเชียงใหม่ ร่วมบริจาคผักอินทรีย์
🙏 #DpxLogistics ที่สนับสนุนรถสำหรับการขนส่งข้าวสาร จากโกดังข้าวมายังจุดรวบรวมผลผลิตสวนผักคนเมือง แม้ปัจจุบันรถของบริษัทจะออกวิ่งงานทั้งหมด แต่แม่วรรณและ DPX ยังไม่เคยละทิ้งภารกิจการขนส่งข้าวเลยแม้แต่ครั้งเดียว ❤❤
❤❤และที่สำคัญขอขอบคุณ คณะทำงานกลุ่มปันอาหารปันชีวิต น้องๆ อาสาสมัครจากมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน City Farm Market ที่ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อเชื่อมโยงอาหาร ส่งต่อความรัก ความห่วงใย สร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน❤❤

#ปันอาหารปันชีวิต

#วิกฤตโควิด19

#เราจะไม่ทิ้งกัน

10 กันยายน 2564
#สัปดาห์ที่19