หากต้องกักตัวอยู่บ้าน

หากตอนนี้WorkFromHome

หากตอนนี้ความมั่นคงทางอาหารถูกสั่นคลอน

.
📣📣สวนผักคนเมือง ชวนมาพลิกฟื้นผืนดิน เตรียมอุปกรณ์ ลงมือทำสวน ปลูกผัก สร้างแหล่งอาหารสดๆ ในบ้าน เตรียมไว้ก่อน
อย่าปล่อยให้วิกฤต….ลดทอนความมั่นคงทางอาหารของเรา
ลุกขึ้นมา… ลุกขึ้นมา…

.

.
หยิบจอบ หยิบเสียม พลิกฟื้นผืนดิน ปลูกผัก ไถพรวนดิน หว่านเมล็ดพันธุ์ในสวนหลังบ้าน สวนหน้าบ้าน สวนริมทาง สวนชุมชน สวนดาดฟ้า เพื่อผลิตอาหารไว้บริโภค แบ่งปันดูแลกัน
มาเถอะ… มาเถอะ..
มาขุดดิน มาปลูกผักเพื่อความมั่นคง ทำให้การผลิตอาหารกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนเมือง พลิกฟื้นความเปราะบางให้เป็นฤดูกาลแห่งความมั่นคงทางอาหาร เพื่อบรรเทาผลกระทบจากความอดอยากและหิวโหย สร้างความมั่นใจในเรื่องความมั่นคงทางอาหารให้แก่คนเมืองและครอบครัวท่ามกลางวิกฤตนี้ ด้วยตัวคุณเอง


.

.


สวนผักคนเมือง ชวนมาเรียนรู้ออนไลน์ 4 เรื่องพื้นฐานสำคัญ และจำเป็น สร้างแหล่งอาหารในบ้าน สวนผักชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองด้านอาหาร
(1) : การเตรียมดิน และปัจจัยการผลิต
🎯https://www.youtube.com/watch?v=fesX5ips8pQ&t=14s
(2) : การปลูก และการดูแล
🎯https://www.youtube.com/watch?v=x4T9Pb1mGNQ


.
หลังจากเรียนรู้แล้ว และมีความมมุ่งมั่นที่จะเริ่มลงมือทำ ปฏิบัติการ : #ฤดูกาลความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต ทางสวนผักคนเมืองมีปัจจัยการผลิตพื้นฐานเบื้องต้น ให้คนเมืองที่พร้อมเริ่มลงมือปลูกผักทำสวนนะคะ
👩‍🌾🧑‍🌾หากคุณพร้อมปฏิบัติการ!!! เราพร้อมเดินเคียงข้างและสนับสนุน
-เมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน
-วัสดุปลูก ปุ๋ยหมัก อุปกรณ์เพาะงอก
-คู่มือปลูกผัก
🎯สามารถลงทะเบียน ได้ที่

.

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdUjNAnpGzkBh…/viewform

.