ปลูกผัก เดือนสิงหาคม

สิงหาคมโดยทั่วไปเป็นเดือนที่ฝนตกเยอะที่สุด เราก็ต้องเลือกผักที่เหมาะสมต่อการปลูกในเดือนนี้ โดยทั่วไปก็จะปลูกแตงกวา ผักบุ้ง กวางตุ้ง ซึ่งล้วนเป็นผักที่ชอบน้ำมาก โดยเฉพาะพริก ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ให้รสเผ็ดร้อน ช่วยให้ร่างกายปรับตัวได้ดีในฤดฝน