ฝนตกหนัก ดูแลผักอย่างไรดี

ในช่วงฤดูฝน แม้ว่าจะไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ แต่กลับเป็นฤดูที่ปลูกได้ไม่กี่ชนิด สารพัดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมขัง วัชพืชหรือหญ้าขึ้นเยอะ น้ำฝนทำลายกล้าผัก รวมถึงโรคจากเชื้อรา ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นการถอนวัชพืช คลุมแปลงผักด้วยหญ้าแห้ง ยกแปลงให้สูงขึ้น เป็นต้น