ปฏิบัติการ : #ฤดูกาลความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต เรียบร้อยแล้ว

ส่งมอบ #ถุงยังชีพเพื่อการพึ่งตนเองด้านอาหาร รอบแรกให้กับผู้สมัครเข้าร่วม

ปฏิบัติการ : #ฤดูกาลความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต เรียบร้อยแล้ว

ถุงยังชีพนี้ไม่ได้ใส่อาหารพร้อมทานลงไป แต่เราใส่ #เครื่องมือเพาะปลูกอาหาร สำหรับผู้คนที่สนใจจะลุกขึ้นมา พึ่งตนเองด้านอาหารด้วยการลงมือทำสวนผักคนเมือง ซึ่งประกอบด้วย
🔷วัสดุปลูก
🔷ปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร
🔷เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ ผักอายุสั้น ผักพื้นบ้าน ผักยืนต้น
🔷ชุดเพาะถั่วงอก พร้อมเมล็ดถั่วเขียวอินทรีย์
🔷คู่มือปลูกผัก

🌟🌟และการอบรมออนไลน์ 4 เรื่องพื้นฐานสำคัญและจำเป็น สร้างแหล่งอาหารในบ้าน สวนผักชุมชน เพื่อการพึ่งตนเอง 2 ครั้งต่อเนื่อง


🎯วันศุกร์ที่ 23 ก.ค. 64 เวลา 13.00 – 15.00 น.
: การเตรียมดิน และปัจจัยการผลิต


🎯วันเสาร์ที่ 24 ก.ค. 64 เวลา 13.00 – 15.00 น.
: การปลูก และการดูแล

👩‍🌾🧑‍🌾พร้อมมีการติดตาม สนับสนุนหลังจากการอบรมอีกด้วย เพื่อให้คำแนะนำจนสามารถทำสวนผัก เพื่อการพึ่งตนเองด้านอาหารให้ได้ในครอบครัว กลุ่ม ชุมชน หนุนเสริมปัจจัยการผลิตให้อีกรอบ และอบรมให้ทุกคนสามารถทำปัจจัยการผลิตที่สำคัญเองได้ที่บ้าน เพื่อความมั่นคงที่แท้จริง


🧑‍🌾👩‍🌾มาเถอะ… มาเถอะ..มาขุดดิน มาปลูกผักเพื่อความมั่นคง ทำให้การผลิตอาหารกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนเมือง พลิกฟื้นความเปราะบางให้เป็นฤดูกาลแห่งความมั่นคงทางอาหาร เพื่อบรรเทาผลกระทบจากความอดอยาก สร้างความมั่นใจในเรื่องความมั่นคงทางอาหารให้ตนเอง ครอบครัว และชุมชน ท่ามกลางวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

🎯🎯อย่าลืม 23 – 24 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.
มีนัดเรียนออนไลน์ ที่เพจ สวนผักคนเมือง : ปลูกเมือง ปลูกชีวิต กันนะคะ