อาการขาดธาตุอาหารในพืช

ผักนั้นพูดไม่ได้ เวลาป่วยก็ย่อมแสดงออกมาให้เห็นทางใบ ใบเป็นอวัยวะที่ผลิตอาหารผ่านการสังเคราะห์แสง (photosynthesis) ให้แก่พืช เมื่อพืชขาดธาตุอาหาร ก็จะแสดงอาการผ่านใบอ่อนหรือใบแก่ ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดธาตุอาหาร เช่น ถ้าเป็น NPK ก็แสดงอาการที่ใบแก่ก่อนใบอ่อน เป็นต้น เมื่อเรารู้ว่าพืชขาดธาตุอาหารอะไร เราก็จะรู้ว่าจะต้องบำรุงดินอย่างไรให้มีธาตุอาหารเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช

อาการเกิดที่”ใบแก่”ก่อน

อาการเกิดที่”ใบอ่อน”ก่อน