ปันอาหารปันชีวิต + กัลยาณมิตร ร่วมดูแลความเปราะบางของผู้คนในเมืองและเกษตรกรรายย่อยเพื่อความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต

เข้าสู่สัปดาห์ที่ 5 ของการเชื่อมโยง #ปันอาหาร เพื่อดูแลปากท้องของกลุ่มคนเปราะบางในพื้นที่เมืองที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้มีข้าวปลาอาหารไว้กินพออิ่มท้อง สามารถดูแลกันได้ 2-3 วัน เป็นอาหารที่ดี มีคุณภาพ ดีต่อสุขภาพและการดูแลร่างกายในช่วงเวลานี้ #ปันชีวิต ของพี่น้องเกษตรกรรายย่อยในหลายๆ พื้นที่ที่ต่างประสบปัญหาด้านการตลาด การระบายผลผลิตได้น้อยกว่าที่เคย การรับซื้อผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ได้ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตของเกษตรกร ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เพาะปลูกอาหารที่ดีกับผืนดิน ธรรมชาติ ผู้ปลูก ผู้กิน และโลกใบนี้ ให้สามารถรอดพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
.

เป็นอย่างที่คาดการณ์ ตัวเลขของกลุ่มคนเปราะบางสูงขึ้นกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา จาก 18 ชุมชน ขยับเป็น 23 ชุมชน และมาพร้อมๆ กับ ยอดผู้ติดเชื้อ ยอดผู้เสียชีวิต ยอดคนกักตัว และความเปราะบางที่รุนแรงมากขึ้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา หลายชุมชนต้องเปลี่ยนรูปแบบจากการจัดการผลผลิต จากการแจกตามบ้านเป็นการทำครัวกลางเพื่อนำอาหารพร้อมทานไปดูแลกันในชุมชน มีอีกหลายชุมชนกลับมาขอรับผลผลิตอีกครั้ง เพราะในชุมชนการแพร่ระบาดที่รุนแรง พร้อมๆ กับมีชุมชนใหม่ประสานขอความช่วยเหลือมาเพิ่มขึ้นเช่นกัน
.

อย่างไรก็ตาม ภายใต้สภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ ก็ยังมี #ความงาม เกิดขึ้นเสมอ เพราะความมุ่งหวัง และอยากเป็นส่วนหนึ่งของการดูแล สนับสนุนให้ทุกคนสามารถก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน จึงทำให้พวกเรา #ปันอาหารปันชีวิต มีกัลยาณมิตร เพื่อนฝูง มากมายเข้ามาเชื่องโยงสัมพันธ์กัน เพื่อขยายวงกว้างของการโอบกอดความรักความห่วงใยผ่านอาหาร ซึ่งในครั้งนี้เราอยากแนะนำ และขอบคุณเพื่อนฝูง กัลยาณมิตรทุกท่าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งโดยตรง และโดยอ้อม
.

ขอขอบคุณ #คุณพีรพลเสรฐภักดี กัลยาณมิตรอันยาวนานของปันอาหารปันชีวิต ที่สนับสนุนข้าวสารให้กับกลุ่มปันอาหารปันชีวิตมาโดยตลอด ตั้งแต่การแพร่ระบาดครั้งแรก และยังพร้อมยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทุกครั้งที่ปันอาหารปันชีวิตประสานไป ในสัปดาห์นี้ได้ร่วมบริจาคข้าวสาร 3,000 กิโลกรัม

.
ขอขอบคุณ #DpxLogistics กัลยาณมิตรอันยาวนานของปันอาหารปันชีวิต ที่สนับสนุนรถบรรทุกใหญ่ รถบรรทุกเล็กสำหรับการขนส่งข้าวสาร ขนผลผลิตต่างๆ ส่งมอบให้กับกลุ่มคนเปราะบาง ตั้งแต่การระบาดรอบแรก ที่สำคัญคือ พี่ๆ พนักงานที่น่ารัก และมีจิตที่อาสา พร้อมช่วยจัด ช่วยยก ช่วยขนผลผลิต ส่งมอบให้กับผู้คน


.

ขอขอบคุณ @ร้านปลาออแกนิค (บริษัทปลาออร์แกนิกวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ) กัลยาณมิตรบนเส้นทางของความมั่นคงทางอาหาร และความยั่งยืน ในสัปดาห์นี้ Nuch Anu ได้ประสานเพื่อร่วมส่งมอบ ข้าวสารอินทรีย์จากสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทา และสหกรณ์ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ยโสธร 800 กิโลกรัม ปลาแห้ง กว่า 70 กิโลกรัม จากเครือข่ายประมงพื้นบ้าน หน้ากากอนามัยเด็กและผู้ใหญ่ 350 กล่อง เจลแอลกอฮอล์ 100 ขวด ให้กับพี่น้องกกลุ่มคนเปราะบาง ทั้ง 23 ชุมชน


.

ขอขอบคุณ Naeville – Organic Farm – ฟาร์มไก่ไข่ออร์แกนิคเนวิลล์ เพื่อนใหม่ของเรา ที่ร่วมบริจาคไข่ไก่อินทรีย์ในสัปดาห์นี้ 1,500 ฟอง และการบริจาคตลอด 5 สัปดาห์ ได้ร่วมบริจาคไข่ไก่มากกว่า 8,500 ฟอง


.

ขอขอบคุณ @cityfarmmarket บ้านใกล้เรือนเคียง ที่เป็นสะพานบุญเชื่อมโยงโอกาสของการช่วยเหลือดูแลกันระหว่างผู้บริโภคในเมือง เกษตรกร และกลุ่มคนเปราะบาง ผ่านการนำเงินบริจาคไปรับซื้อผลผลิตของเกษตรในในคเครือข่ายและร่วมส่งมอบเนื้อไก่อินทรีย์ เต้าหู้ ผักสด
.

ขอขอบคุณ แทนคุณ ออร์แกนิคฟาร์ม ร่วมบริจาคไก่อินทรีย์ 40 ตัว

.

ขอขอบคุณ Tussanee Pan ที่สนับสนุนอาหารเช้า อาหารกลางวัน ให้ทีมอาสาสมัครทุกคนตลอดการส่งมอบอาหาร 5 สัปดาห์ที่ผ่านมา
.

และสำคัญที่สุด ขอบคุณ น้องต้น น้องบูร น้องหมิว น้องนิก น้องอุ๊ย น้องหนูนา น้องฟาง พี่แอม พี่เล็ก พี่สุภา พี่กิ พี่เฮือน และปุ้ย อาสาสมัครจากมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย), พี่กระรอก พี่หน่อย อาสาสมัครจากมูลนิธิสุขภาพไทย, พี่ติ๋ว มานพ น้องๆ พี่ๆ จากกลุ่มโรงงานกลุ่มสมานฉันท์, คุณหมอป้อม ป้าหน่อย พ่อกุ๊ก พี่โม้ย พี่ธีร์ จิ๊ก น้องมิ้ม คณะทำงานกลุ่มปันอาหารปันชีวิต, ผู้บริจาค, เกษตรกร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ช่วยกันสนับสนุนภารกิจปันอาหารปันชีวิต

.

ทำให้สัปดาห์นี้ #ปันอาหารปันชีวิต ส่งมอบผลผลิต ได้แก่

❤ ข้าวสาร 3,950 กิโลกรัม
❤ ผักสด 3,515 กิโลกรัม
❤ กระเทียม 200 กิโลกรัม
❤ หอมแดง 150 กิโลกรัม
❤ ไข่ไก่ 8,100 ฟอง
❤ ไก่บ้านอินทรีย์ 140 ตัว
❤ ปลาแห้ง 70 กิโลกรัม
❤ น้ำปลา 56 ขวด
❤ หน้ากากอนามัย 350 กล่อง
❤ เจลแอลกอฮอล์ 100 ขวด


.

🌶🥬และส่งมอบอาหารสู่กลุ่มคนเปราะบาง จำนวน 23 ชุมชน ได้แก่
1. อ่อนนุช 14 ไร่
2.ชุมชนภูมิใจ
3.ชุมชนหลักหก
4.ชุมชนพูนสุข
5.ศูนย์คนไร้บ้านสุวิทย์ บางกอกน้อย
6.ชุมชนบุญร่มไทร
7.ชุมชนพัฒนา กม.11
8.ชุมชนริมคลอง กม.11
9.ชุมชนเพชรคลองจั่น
10.ชุมชนพูนทรัพย์
11.ชุมชนเพชรพระราม
12.ชุมชนเคหะร่มเกล้า
13.ชุมชนสามัคคีพัฒนา
14.กลุ่มคนทำงานแพลตฟอร์ม
15.เครือข่ายผู้หญิง
16.โรงงานเย็บผ้าบางบอน
17.ชุมชนบ้านเอื้ออาทรมีนบุรี
18.ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน
19.ชุมชนบ้านเอื้ออาทรรังสิต
20.ชุมชนไทยเกรียง
21.ชุมชนอินทามระ 1
22.ชุมชนเคหะท่าทราย
23.ชุมชนผู้ลี้ภัยเสาธงหิน

#ปันอาหารปันชีวิต

#วิกฤตโควิด19

#เราจะไม่ทิ้งกัน

โพสต์ช้า พี่น้องแกงกันไปหมดแล้ว
ขอให้อร่อยและมีความสุขจากอาหารมื้อนี้นะคะ

28 พฤษภาคม 2564
ณ สวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)