“ปันอาหาร ปันชีวิต” สู้โควิด-19 (อีกครั้ง)

โควิด-19 กลับมาอีกแล้ว “ปันอาหาร ปันชีวิต” ปีนี้เตรียมการระลอก 3 อย่างไรบ้าง??


.

ในปีนี้การดูแลเรื่องกลุ่มคนเปราะบางเรามีความชัดเจนและมีความลึกมากขึ้น เนื่องจากว่าเงินบริจาคก็ไม่ได้มีมากเราก็เลยว่าเราจะช่วยเหลือชุมชนที่มีกลุ่มคนเปราะบาง กลุ่มแรก คือคนที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านอยู่ในชุมชนนั้น กลุ่มคนเปราะบาง กลุ่มที่สอง คือกลุ่มคนที่ตกงาน 100% ไม่มีงานทำต้องหยุดงาน กลุ่มที่สาม ก็คือกลุ่มคนที่ตกงาน ลดเวลางานและรายได้ลดลง 50% ขึ้นไป
.

เริ่มต้นช่วยเหลือเร่งด่วน จากนั้นต้องสร้างความยั่งยืน…..

กลุ่มเปราะบางที่เราช่วยเหลือเรื่องอาหารในการระบาดรอบแรก เราก็คิดว่าถ้าช่วยเหลือแบบนี้ไปมันไม่ยั่งยืน เราก็เลยคิดว่าให้ชุมชนสามารถที่จะมีพื้นที่ผลิตอาหาร พื้นที่เพาะปลูก ทำเกษตร ที่จะสามารถดูแลตัวเองในด้านอาหารในภาวะที่วิกฤติเกิดขึ้นหรือแม้แต่วิกฤติผ่านพ้นไปแล้วก็สามารถที่จะฟื้นฟูเรื่องของการลดค่าใช้จ่าย การมีรายได้เสริมจากการทำเกษตรในเมือง ซึ่งเมื่อปีที่แล้วเราทำไป 30 ชุมชน เชียงใหม่ 11 ชุมชน และกรุงเทพฯ 19 ชุมชน
.

ปรากฏว่าในปีนี้ที่การระบาดรอบ 2 และ รอบ 3 ทั้ง 30 ชุมชนที่เคยให้เราช่วยเหลือในการส่งมอบอาหารไม่มีอยู่ในผังรายชื่อของการต้องช่วยเหลือในรอบนี้เลย อย่างเช่น สมุทรสาคร เราช่วยรอบล่าสุดก็แค่ตอนวิกฤติหนัก ๆ กลายเป็นว่าสวนผักดาดฟ้าที่เขาทำกันอยู่มันสามารถทำให้เขาดูแลตัวเองและคนในองค์กรและคนที่อยู่รอบ ๆ ได้ หรือแม้แต่ชุมชนอื่น ๆ เราสอบถามข้อมูลเขาบอกว่าเขาสามารถช่วยเหลือดูแลกันได้ในความวิกฤติในรอบที่ 3 นี้ ขอให้เอาเงินบริจาค อาหาร ไปช่วยเหลือกลุ่มอื่นที่ยังไม่มีพื้นที่ผลิตอาหารของตัวเองเขาระบุมาแบบนี้ “คนทำงานเองก็รู้สึกตื่นเต้นไปกับประเด็นนี้” เราก็พยายามถามเขานะว่า “จริงหรอ ไม่เอาจริง ๆ หรอ” เขาก็บอกว่าไม่เอา เอาไปช่วยคนเลย

โควิดระลอก 3 กับการสร้างพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน……

เราเห็นว่าการระบาดที่มันมาต่อเนื่องกลุ่มที่เราสามารถไปสนับสนุนให้เขามีพื้นที่อาหาร ตรงนี้เขารอดไปแล้วระดับหนึ่งอย่างน้อยก็ 30 -40 % ที่เขาสามารถดูแลกันได้ ….

https://thecitizen.plus/node/44091…