ปลูกผักเดือนพฤษภาคม

เข้าสู่ต้นเดือนพฤษภาคมกันแล้ว อากาศก็ออกจะร้อนหรือมีฝนตกลงมาบ้าง ในเดือนนี้ทีมสวนผักขอแนะนำผัก 4 ชนิด ได้แก่ ต้นหอม ผักบุ้ง มันเทศ และมะระ โดยผักทั้ง 4 ชนิดนี้เป็นพืชชอบแดด ไม่เหมาะจะปลูกในที่ร่มเงานะจะ


เนื่องจากมันเทศเป็นพืชหัวซึ่งต้องการดินที่โปร่ง ร่วม และระบายน้ำได้ดี ซึ่งจะไม่เหมือนผักกินใบชนิดอื่นๆ ทางสวนผักจึงขอนำเสนอวิธีการปลูกมันเทศเป็นกรณีศึกษาหากนักปลูกนักปรุงท่านใดต้องการปลูกพืชหัวชนิดอื่นๆ ก็สามารถนำไปใช้ได้เช่นเดียวกัน มาลงมือกันเลยค่ะ