ดินในเมือง ทรัพยากรที่มักถูกมองข้าม

เมื่อคุณคิดถึงดิน คุณอาจนึกถึงดินที่อยู่ตามทุ่งหญ้าในชนบท แล้วดินในเมืองล่ะ? เนื่องจากคนเมืองซึ่งคาดว่าจะมีสัดส่วนถึง 68% ของประชากรโลกภายในปี 2593 ทรัพยากรที่มักถูกลืมนี้จึงมีความสำคัญมากขึ้น จากเกษตรในเมืองที่กำลังได้รับความนิยมสูงขึ้น แต่ดินในเมืองมักเกี่ยวข้องกับการปนเปื้อนและความเสี่ยงต่อสุขภาพมากกว่า

อย่างไรก็ตามโลกในสวนสาธารณะสวนและริมถนนของเราเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตประจำวันในหลาย ๆ ด้าน จากงานวิจัยล่าสุดฉันได้ทำงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ ดินในเมืองเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่ากักเก็บน้ำจัดหาอาหารช่วยต่อสู้กับวิกฤตสภาพภูมิอากาศและปรับปรุงคุณภาพชีวิต กล่าวอีกนัยหนึ่งดินกลับให้นิเวศบริการ (Ecosystem service) หลายประการ ซึ่งประโยชน์ที่เราได้รับจากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ดินเป็นอะไรก็ได้นอกจากวัสดุที่ดูจืดๆ ใน Central Park ของนิวยอร์ก นักวิจัยในปี 2014 รู้สึกประหลาดใจที่พบว่าความหลากหลายของจุลินทรีย์ในดินมีความคล้ายคลึงกับที่พบทั่วโลกรวมทั้งในดินอาร์กติกเขตร้อนและทะเลทราย ไม่ถึง 17% ของจุลินทรีย์ 167,000 ชนิดที่พวกเขาระบุในสวนสาธารณะไม่เคยถูกค้นพบมาก่อน

สวนในเมืองสามารถเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญได้เช่นกัน ผู้คนมักจะปลูกสิ่งต่างๆมากมายหรือปล่อยให้ดินไม่ถูกรบกวนซึ่งทั้งสองอย่างนี้ช่วยให้ความหลากหลายทางชีวภาพของดินเจริญงอกงาม ดินเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนบนบกที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยกักเก็บคาร์บอนได้เกือบสองเท่าของพืชที่มีชีวิตและในบรรยากาศรวมกัน ดินในเมืองก็ให้ประโยชน์เหล่านี้ได้เช่นกัน เพื่อป้องกันไม่ให้คาร์บอนจำนวนมากขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ดินยังกักเก็บน้ำซึ่งช่วยป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ที่สร้างขึ้น เมืองต่างๆกำลังติดตั้งสิ่งที่เรียกว่าระบบระบายน้ำแบบยั่งยืน เช่น สวนน้ำ (swale) และสวนน้ำฝน (rain garden) พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ปลูกที่มีร่องน้ำตื้นหรือโพรงที่สามารถกักเก็บน้ำฝนส่วนเกินไว้ได้ทำให้สามารถแทรกซึมเข้าไปในดินได้อย่างช้าๆและป้องกันไม่ให้โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ทางเดิน ถูกน้ำชะล้างออกไป

ตัวอย่างเช่นในลอนดอนตะวันออก Derbyshire Street Pocket Park จากเดิมที่เป็นถนนที่อยู่อาศัยที่มีรั้วล้อมรอบ ได้ถูกเปลี่ยนเป็นเส้นทางจักรยานและพื้นที่ชุมชนด้วยการปูที่ซึมผ่านได้เครื่องปลูกและต้นไม้ ที่สำคัญถนนและทางเท้าถูกขุดขึ้นบางส่วนและแทนที่ด้วยสนามหญ้าและแปลงผักสำหรับเพาะปลูก

เห็นได้ชัดว่ามีดินที่มีธาตุอาหารสำหรับต้นไม้และพืชที่มีความสำคัญในเมือง เกาะความร้อนในเมือง (Urban heat islands) ซึ่งนำไปสู่อุณหภูมิอากาศในเมืองที่สูงกว่าพื้นที่ชนบทโดยรอบสามารถลดลงได้ด้วยพืชพันธุ์ ต้นไม้และพืชยังดักจับมลพิษทางอากาศและปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองรวมทั้งพิสูจน์ประโยชน์ทางสังคมและความสวยงามของพื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ต้นไม้ในเมืองมักไม่สามารถดำรงอยู่ได้เนื่องจากการบดอัดของดินหรือปริมาณดินไม่เพียงพอ เป็นไปตามนั้นถ้าเราต้องการประโยชน์ของต้นไม้ เราต้องคิดถึงดินเป็นอันดับแรก

ดินได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นสิ่งสกปรก

ปัญหาคือเราไม่ได้ทำอะไรเลย ดินในเมืองมักถูกทำร้ายตามโครงการก่อสร้างจำเป็นต้องมีการวางแผนนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่อย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ดินถูกกำหนดให้เป็นวัสดุเหลือใช้ ในปี 2559 ดินประกอบด้วยวัสดุ 55% ที่น่าทึ่งที่ถูกส่งไปฝังกลบในสหราชอาณาจักร

ดินที่ไม่ถูกส่งไปฝังกลบสามารถลอกออกและกักตุนไว้ที่อื่นได้จนกว่าจะจำเป็น – บางครั้งอาจใช้เวลาหลายปี สิ่งนี้ทำให้ออกซิเจนหมดลงและฆ่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นเจ้าภาพ หากดินยังคงอยู่ในสถานที่ก่อสร้างมักจะถูกบดอัดอย่างหนัก ที่นี่โครงสร้างของดิน – การจัดเรียงของอนุภาคดินและช่องว่างภายใน – ได้รับความเสียหายซึ่งจะจำกัดการเคลื่อนไหวของอากาศน้ำและราก

หากไม่มีการวางแผนอย่างรอบคอบ การก่อสร้างจะทำให้ดินนั้นถูกบีบอัด กักตุน หรือแย่กว่านั้นคือ ถูกส่งไปฝังกลบ Becca Tapert บน Unsplash, FAL เมืองต่างๆ อยู่ภายใต้แรงกดดันที่จะขยายตัว เมื่อมีการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ถนนและการพัฒนาเมือง ที่ดินจำนวนมากจึงถูกปิดผนึกด้วยพื้นผิวที่ไม่สามารถซึมผ่านได้เพื่อป้องกันไม่ให้ดินให้ประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็น และที่แย่กว่านั้น คือ การเปลี่ยนสนามหญ้าในสวนด้วยหญ้าพลาสติกแทน สิ่งนี้คุกคามต่อการย่อยสลายของดินในสวนในเมืองอย่างรวดเร็วและนิเวศบริการมากมายที่พวกเขามีให้

แล้วพวกเราทำอะไรได้บ้างล่ะ?

ดินในเมืองจำเป็นต้องรวมอยู่ในการวางผังและการออกแบบเมือง ดินในสถานที่ก่อสร้างจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการปรับปรุงใหม่ให้เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์และดำเนินการตามนั้นเพื่อไม่ให้มุ่งหน้าไปสู่ที่การฝังกลบ

การก่อสร้าง Queen Elizabeth Olympic Park ในลอนดอนเกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดอย่างกว้างขวางเพื่อบำบัดดินที่ปนเปื้อน (ด้วยน้ำมัน น้ำมันเครื่อง น้ำมันดินและโลหะหนักเป็นต้น) ผ่านการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมมานานหลายทศวรรษ ในโรงพยาบาลดินถูกสร้างขึ้นในสถานที่เพื่อดำเนินการล้างดิน (เพื่อกำจัดอนุภาคที่เล็กที่สุดที่สิ่งปนเปื้อนเกาะอยู่) และการบำบัดทางชีวภาพ (ซึ่งจุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารปนเปื้อนอินทรีย์) จากนั้นกว่า 80% ของดินถูกนำกลับมาใช้เพื่อสร้างสวนใหม่

ที่นิวยอร์ก โครงการ Clean Soil Bank จะส่งดินที่ขุดได้ไปยังสถานที่ก่อสร้างอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกฝังกลบ การแทรกแซงประเภทนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในสถานที่ก่อสร้างขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ถ้าคุณมีสวนมีหลายสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อช่วยดินของคุณ การเพิ่มอินทรียวัตถุโดยการเพิ่มปุ๋ยหมักหรือวัสดุคลุมดินจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินและความสามารถในการอุ้มน้ำบำรุงพืชได้ดีขึ้นและมีส่วนช่วยในการกักเก็บคาร์บอน การปล่อยให้หญ้ายาวขึ้นและการปลูกไม้ยืนต้น (และต้นไม้และพุ่มไม้หากคุณมีพื้นที่ว่าง) จะช่วยให้รากเติบโตได้มากขึ้นซึ่งจะเพิ่มการเก็บคาร์บอนให้กับดิน

ประการสุดท้ายหลีกเลี่ยงการไถพรวนหรือพลิกหน้าดินมากเกินไปเพราะจะเร่งการสลายตัวของอินทรียวัตถุและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ หากคุณจำเป็นต้องกำจัดดินส่วนเกินให้ลองโฆษณาในพื้นที่กับผู้ที่อาจมีความต้องการแทนที่จะส่งไปฝังกลบ สิ่งเหล่านี้อาจดูเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย แต่ด้วย 87% ของครัวเรือนในสหราชอาณาจักรที่มีสวนและมีคนประมาณ 300,000 คนในการขุดที่จัดสรรพวกเขาสามารถทำการปรับปรุงดินครั้งใหญ่ในเมืองของเราได้เช่นกัน

References