ทำความรู้จักสวนผักชุมชน The Ballina Community Garden

Ballina เป็นเมืองเล็กๆ ซี่งห่างจากนคร Sydney กว่า 700 กิโลเมตร โดยมีสวนผักชุมชน Ballina (Ballina Community Garden) เป็นพื้นที่ผลิตอาหารที่อบอุ่นและเป็นกันเอง ซึ่งสมาชิกในชุมชนสามารถปลูกผัก ผลไม้ และดอกไม้ และแบ่งปันผลผลิตและองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรและความยั่งยืนของอาหารในท้องถิ่น สวนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2554 บนพื้นที่ 3,900 ตร.ม. สวนผักชุมชนนี้บริหารจัดการโดย Ballina Community Gardens Incorporated ซึ่งจดทะเบียนโดยไม่แสวงหาผลกำไร

โดยมีวัตถุประสงค์ ได้แก่

  • ส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือในการเพาะปลูก การดูแลและการปรุงอาหารจากผักและผลไม้
  • ให้ความรู้แก่สมาชิกของ Ballina Community Garden และชุมชนในแนวทางการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนและวิธีปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
  • สนับสนุนโรงเรียนในการสอนการปลูกพืชและความยั่งยืน
  • เป็นศูนย์การเรียนรู้และพักผ่อนตลอดชีวิตสำหรับสมาชิกทุกคนในชุมชน
  • เตรียมสภาพแวดล้อมที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับสมาชิกทุกคนในชุมชนสำหรับการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนภายในสวน
  • ให้สมาชิกทุกคนในชุมชนมีความสุขและมีส่วนร่วมในการทำสวนผักชุมชน

การบริหารจัดการภายในสวนผักชุมชน

สวนผักชุมชนแห่งนี้ประกอบด้วยแปลงสวนส่วนกลาง แปลงสวนให้เช่า แปลงผักยกพื้น พื้นที่นั่งเล่นสำหรับสนทนากัน โรงเก็บเครื่องมือ โรงเรือนในร่ม ฟาร์มไก่ ฟาร์มหนอน ผลไม้และสวนถั่ว ซึ่งทางสวนยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่และผู้เยี่ยมชมเสมอ ผลผลิตที่ปลูกในแปลงชุมชนจะแบ่งปันระหว่างที่ผึ้งกำลังทำงานผสมเกสรให้เรา โดยผึ้งงานจะจัดขึ้นในเช้าวันอังคารและวันอาทิตย์ เวลา 9.00-12.00 น.

โดยทางสวนผัก จะมีการเก็บค่าสมาชิกรายปี ในอัตรา 600 บาท สำหรับ ผู้ใหญ่ (16 ปีขึ้นไป) และ 915 บาท สำหรับครอบครัว (ผู้ใหญ่ 2 คน โดยค่าสมาชิกจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายพื้นฐานรวมถึงค่าประกันเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมทำสวน โดยให้เป็นที่เข้าใจตรงกันว่า สมาชิกที่เก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลงชุมชนจะมีส่วนช่วยเหลือและดูแลสวนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง สำหรับการเช่าแปลงสำหรับสมาชิกเพื่อปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตของตนเอง โดยเปิดให้เช่าในอัตราเตียงครึ่ง (ขนาด 2.4 ม. x 4.8 ม.) 1800 บาทต่อปี (รายบุคคล / ครอบครัว)

ในด้านกฎระเบียบและข้อตกลงภายในสวนผักชุมชนจะครอบคลุมไปตั้งแต่ทีมบริหาร กฎระเบียบและขั้นตอนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปในการเข้าใช้พื้นที่และการเก็บค่าสมาชิกค่าใช้จ่ายอื่นๆ การใช้แปลงปลูก การจำกัดการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ห้ามทิ้งขยะลงในพื้นที่ การดูแลแปลงปลูกที่ตนเองต้องรับผิดชอบและไม่รบกวนแปลงปลูกของคนอื่น รวมถึงการห้ามนำสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข เข้ามาในสวน และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งผู้เข้าใช้พื้นที่สามารถเข้าไปอ่านข้อตกลงในการใช้พื้นที่ได้ที่ http://ballinacommunitygardens.com.au/wp/wp-content/uploads/2014/08/Operating-Rules-Procedures_v2_Nov-2014.pdf

การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ดิน

ในปีนี้สัปดาห์แห่งการให้ความรู้เรื่องปุ๋ยหมักระหว่างประเทศเริ่มตั้งแต่วันที่ 2–8 พฤษภาคมโดยมีหัวข้อว่า “Better Soil, Better Life, Better Future” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเพิ่มความตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของปุ๋ยหมักในฐานะทรัพยากรที่มีคุณค่าและเพื่อส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง Ballina Shire Council ได้ร่วมมือกับ North East Waste, Ballina Community Garden และ The Story Tree เพื่อจัดการกิจกรรมยามเช้าที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกวัยในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึงเที่ยงวัน

ตอนเช้าจะจัดขึ้นที่ Ballina Community Garden อันอุดมสมบูรณ์ที่มุมถนน Swift และ Clarence ใน Ballina จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับปุ๋ยหมักที่น่าสนใจ ซึ่งยินดีตอบคำถามและการแบ่งปันความคิด ครอบครัวต่างๆจะสามารถทำ”บรรจุภัณฑ์ขี้ผึ้ง” ซึ่งเป็นผลพลอยได้มาจากการเลี้ยงผึ่งที่ทางสวนผักทำอยู่ และไม่ต้องห่อสินค้าด้วยพลาสติก ซึ่งเทศบาล Ballina สามารถผลิตปุ๋ยหมักไปแล้วกว่า 7,358 ตันในหนึ่งปีเลยทีเดียว

References