การดูแลสุขภาพทางเลือกโดยหมอนัท แห่ง ดิ อโรคยา

วันนี้หมอนัทจะมาพูดถึงการดูแลสุขภาพด้วยวิธีการทางเลือก นอกเหนือจากการร้กษาด้วยยาแผนปัจจุบัน โดยหมอนัทจะเล่าถึงว่า เราสามารถสร้างภูมิคุ้มกัน และส่งเสริมให้ร่างกายทำงานได้อย่างสมดุลและเป็นปกติ ด้วยการรับประทานอาหารด้วยความเข้าใจในการทำงานของร่างกายตนเอง เป็นประโยชน์กับสายสุขภาพอย่างแท้จริง

https://fb.watch/529WxFmAuE/