Nærum Allotment Gardens: 1 ใน 100 ภูมิทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจระดับโลก

แม้ว่าสวนผักบนพื้นที่จัดสรร (allotment garden) หรือ สวนผักชุมชนที่จะเน้นปลูกผักและผลไม้ ที่จะพบได้ในหลายประเทศทั่วโลก และเดนมาร์กก็มีความภาคภูมิใจเป็นพิเศษต่อการย้อนไปสู่ปรากฏการณ์ที่ย้อนกลับไปในช่วงกลางทศวรรษ 1600 ที่มีการปลูกสวนผักเล็ก ๆ ภายนอกกำแพงป้อมปราการของ Fredericia โดยสวนผักบนพื้นที่จัดสรรที่ทันสมัยแห่งแรกในประเทศถูกสร้างขึ้นในปี 1821 ใกล้กับ Aabenraa ซึ่งเป็นสวนผักที่ยังหลงเหลืออยู่และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายการอนุรักษ์ นอกจากนี้ยังสถานะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแล้ว แต่การยกระดับสวนบนพื้นที่จัดสรรที่ใช้งานได้จริงให้อยู่ในระดับของศิลปะของการจัดสวน คือ Naerum Allotment Gardens ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของ Copenhagen ที่ริเริ่มโดยคุณ Carl Theodor Marius Sørensen (2436-2522) ในปี 2491

โดยการออกแบบพื้นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสนามของอาคารในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) และแบบบาโรกรวมถึงงานเขียนของ Leberecht Migge สถาปนิกภูมิทัศน์ชาวเยอรมันซึ่งยืนยันว่าภูมิประเทศแบบโค้งขึ้นลงสลับเป็นเนินๆ (rolling terrain) คุณ Carl จึงใช้วงรีเพื่อกำหนดการจัดสรรพื้นที่กว่า 40 แปลงที่กระจายไปทั่วสนามหญ้าที่ตั้งอยู่ระหว่างที่อยู่อาศัยสาธารณะด้านหนึ่งและการจัดสรรแบบดั้งเดิมมากขึ้นในอีกด้านหนึ่ง (แปลงรูปวงรีได้รับอนุมติเป็นโครงการที่ชื่อว่า “de runde haver – สวนทรงกลม”) โดยช่วงเริ่มต้น เขาร่างตารางวงรีปกติที่กระจายไปทั่วพื้นที่ทำให้เกิดการจัดเรียงที่หลวมขึ้น ซึ่งวงรีถูกวางขวางตามส่วนโค้งของเนินเขา ส่งผลให้มีทิวทัศน์ที่หลากหลายทั่วทั้งสวนและการไหลให้ดูมีพลวัตผ่านช่องว่างคั่นระหว่างหน้าสวน

เมื่อคุณ Carl ได้ออกแบบพื้นที่สวนแล้ว เขาได้เตรียมหนังสือเล่มเล็กๆ ขนาดเจ็ดหน้า พร้อมคำแนะนำสำหรับชาวสวน แม้ว่าวงรีแต่ละวง (ในทางเทคนิคเป็นวงรีในรูปทรงเรขาคณิตวางด้วยเสาสองอันและเชือกยาว) มีความกว้างประมาณ 15 เมตร และยาว 24.3 เมตร ตามสัดส่วนทองคำตามแบบยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ชาวสวนแต่ละคนมีอิสระในการวางตำแหน่งกระท่อมเลือกพุ่มไม้และจัดวางการตกแต่งภายใน ท้ายที่สุด คุณ Carl ได้ให้ทางเลือกสี่ทางเพื่อช่วยชาวสวน ซึ่งเขาเน้นว่า คำแนะนำของเขาเป็นเพียงแนวทาง ไม่ใช่คำสั่ง แม้จะมีเสรีภาพที่ฝังอยู่ในการออกแบบ แต่สวนก็มีความสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชอบที่จะตัดผ่านพุ่มไม้ที่ไม่มีการปิดกั้นซึ่งทำให้สวนเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจเช่นเดียวกับประวัติศาสตร์ของเดนมาร์กที่ผ่านมา

กล่าวโดยสรุป

Nærum Allotment Gardens ในเดนมาร์กแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่เกิดจากการออกแบบของคุณ Carl ซึ่งสร้างความแตกต่างในการออกแบบภูมิทัศน์และการจัดสรรแบบดั้งเดิม สวนรูปไข่ที่จัดเรียงตามลักษณะภูมิประเทศที่กลิ้งไปมาของพื้นที่ สวนที่จัดสรรโดยภาครัฐทำให้ผู้อยู่อาศัยสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การจัดสรรพื้นที่เกิดขึ้นควบคู่กับการเคลื่อนย้ายของแรงงานซึ่งต้องการสร้างความเป็นอยู่และสภาพการทำงานที่ดีขึ้นผ่านองค์กรที่ผลักดันจากภาคแรงงาน สวนบนพื้นที่จัดสรรนี้เป็นพื้นที่ของสาธารณะ ที่ให้เช่าและบริหารโดยเอกชน ซึ่งเปิดพื้นที่ให้ชาวสวนในการต่อสู้กับความเปราะบางของการจัดสรรเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

References