CITY FARM MARKET สู้วิกฤตโควิด-19 : ฟังเสียงประเทศไทย (27 ก.พ. 64)

สัมภาษณ์ ป้าป้อม ป้าหน่อย พูดถึง City Farm Market โฉมใหม่ที่เชื่อมโยงเกษตรกรกับผู้บริโภคในเมือง สู้กับวิกฤติโควิด – 19 และพาชมแหล่งผลิตอาหารของหนึ่งในกลุ่มเกษตรรายย่อยของเครือข่าย City Farm Market ได้แก่ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ อำเภออู่ทอง” ที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ขายผักสดรวมทั้งสินค้าอื่นๆจากชาวบ้านในชุมชนอำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี จำนวนหลายสิบครัวเรือน ให้แก่ผู้บริโภคใน City Farm Market

CITY FARM MARKET นวัตกรรมที่เกิดขึ้นช่วงโควิด-19 เชื่อมเกษตรกร และผู้ซื้อ สร้างโมเดลแห่งการพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างไร ติดตามชมรายการฟังเสียงประเทศไทย วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมย้อนหลังทาง http://www.thaipbs.or.th/ThailandLive#CITYFARMMARKET#โควิด19#เกษตรกร