📣🌽เช่าห้องพัก แถมผักออแกนิคฟรีตลอดปี📣🌿

จะดีแค่ไหน ถ้าเราสามารถหาเช่าห้องพักราคาไม่แพง มีสวนผักดาดฟ้าให้ทำกิจกรรม เดินเล่น ชมสวน ผ่อนคลายความเครียดหลังจากทำงานหนักมาทั้งวัน แถมมีผักออแกนิคกินฟรี!!!!!!!!! ตลอดปี

เมื่อย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 โครงการสวนผักคนเมือง ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เราเล็งเห็นความเปราะบางด้านอาหารของคนเมือง โดยเฉพาะกลุ่มคนจน คนรายได้น้อย กลุ่มรับจ้างรายวัน ที่ต้องเผชิญปัญหาด้านเศรษฐกิจ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งตกงาน ถูดลดเวลางาน/วันทำงาน รายได้ลดลง ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ยิ่งโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ที่สูงถึง ร้อยละ 40-50 ของค่าแรงขั้นต่ำ มีกลุ่มคนเปราะบางในเมืองจำนวนมาก ต้องเผชิญกับภาวะการขาดแคลนอาหาร

เราเห็นถึงความสำคัญของเรื่องนี้ จึงเกิดเป็น แปลง . ปลูก . ปัน สวนผักคนเมือง เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงอาหารด้วยการสร้างพื้นที่อาหาร ให้กับชุมชนที่มีความเปราะบางในเมือง จำนวน 30 ชุมชน ให้สมาชิกในชุมชนรวมกลุ่มร่วมสร้างพื้นที่อาหารของชุมชน ให้มีพื้นที่สำหรับการปลูกผัก และกิจกรรมด้านการเกษตร อย่างน้อย 100 ตร.ม. ที่เกิดจากการลงมือทำ เรียนรู้การเพาะปลูกตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีใดๆ ยกระดับพึ่งตนเองด้านอาหาร เพื่อการบริโภค แบ่งปันและดูแลกันเองในชุมชน ในช่วงภาวะวิกฤต

จึงเกิดสวนผักดาดฟ้า บนอาคารศรีประสพผลอพาร์ตเมนต์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เนื่องจากชุมชนค่อนข้างมีความหนานแน่น เทียบไม่มีพื้นที่ว่างเลย

พี่บอย เจ้าของหอพักแห่งนี้ก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีพื้นที่/แหล่งผลิตอาหารที่จะสามารถช่วยให้คนในชุมชน สามารถเจ้าถึงอาหารที่ดีได้ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จึงอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดาดฟ้าของตึกมาเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกผัก เพื่อให้คนในหอพัก และคนในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างรายวัน รายได้น้อย ในช่วงวิกฤตหลายคนตกงาน พี่บอยก็ลดค่าเช่าห้องพักลงครึ่งหนึ่งเพื่อให้ทุกคนรอดไปด้วยกัน และถ้ามีพื้นที่ปลูกผักเพิ่มเข้ามา ให้ทุกคนได้มาช่วยกันก็น่าจะทำให้ทุกคนเผชิญหย้ากับวิกฤตนี้ได้ดีมากขึ้น .

นอกจากให้ใช้สถานที่ พี่บอย ยังชวนเด็กๆ เยาวชน กลุ่มแม่บ้าน ที่อาศัยอยู่ในหอพัก และชุมชนมาเรียนรู้การปลูกผัก ตั้งแต่การหาสิ่งของเหลือใช้มาทำเป็นอุปกรณ์ปลูกผัก การหมักปุ๋ยจากเศษอาหารในชุมชน การเพาะกล้า ย้ายกล้า การปลูก การดูแล จนวันนี้เกิดการเชื่อมโยงจากเรื่องเกษตรในเมือง ไปสู่เรื่องการท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมเยาวชน การฟื้นฟูวัฒนธรรมอาหาร ร่วมกันของคนหลายๆ รุ่นในชุมชน

การเติบโตของสวนผักดาดฟ้าแห่งนี้ ไม่เพียงช่วยเยียวยากลุ่มคนเปราะบางในชุมชนให้สามารถเข้าถึงอาหารในช่วงภาวะวิกฤต แต่ยังช่วยฟื้นฟูและบ่มเพาะความงอกงามของชุมชนเมืองเก่า ที่เทียบไม่มีพื้นที่สีเขียวเลย ให้มีพื้นที่สวนผักดาดฟ้าท่ามกลางความหนาแน่นของบ้านเรือน พื้นที่การเรียนรู้ของเด็กๆ และคนอีกหลายรุ่น ให้เชื่อมโยงพื้นที่สีเขียวกินได้นี้ไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมอาหาร การแสดงการละเล่นของชุมชนเมืองเก่าให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

🌶🥬มาถึงวันนี้ สวนผักดาดฟ้าแห่งนี้ ยังก้าวเดินไปข้างหน้าไม่หยุด และพร้อมเปิดให้บริการห้องพักราคาประหยัด พร้อมผักออแกนิคให้กินฟรีตลอดปี ที่ศรีประสพผลอพาร์ตเมนต์ เขตพระนคร ที่พักพร้อมแปลงผัก ให้เช่าราคาเริ่มต้น 2,700.- บาทต่อเดือน.

⛳Concept ที่พักเหมาะสำหรับท่านที่ชอบการปลูกผัก ห้องเช่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีพื้นที่สีเขียวให้ผู้เช่า อีกทั้งต้องออกไปทำงานทั้งวัน เหนื่อยจากงานมาสามารถผ่อนคลายได้ด้วยการชื่นชมสวนผักดาดฟ้า และสามารถเก็บผักไปบริโภค ในช่วงที่คุณต้องไปทำงาน ก็มีอาสาสมัครดูแลสวนให้ ในวันหยุดก็มาทำกิจกรรมร่วมกัน สุขภาพดีทั้งกายและใจครับในวันหยุดก็มาทำกิจกรรมร่วมกัน สุขภาพดีทั้งกายและใจ.

🎉สนใจ สามารถติดต่อ เยี่ยมชมกันก่อนได้นะคะ ที่หอพักศรีประสพผล63/1 ซ.สามเสน 8/1 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ติดต่อ คุณฐัฒฐ์ 064-171-7174.