เทคนิคการทำปุ๋ยหมักในเข่ง

เมื่อวานนี้ที่สวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ได้ทำการ Big Cleaning และไดัทำระบบจัดการเศษขยะอาหารขึ้นมาใหม่ ท่านใดที่ต่อไปจะมาที่สวนผักคนเมืองก็จะเห็นได้มาชมกันนะคะ

โดยผู้ที่มาช่วยวางระบบ และสอนแก่พวกเราที่อยู่ที่สำนักงาน ได้แก่ ” ป้าป้อมปลูกผัก “

อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมสำหรับการหมักปุ๋ยในเข่ง ได้แก่
1.) เข่ง
2.) ใบไม้แห้ง หรือฟาง
3.) ขี้วัวแห้ง
4.) น้ำ
5.) เศษอาหาร

โดยเราสามารถหมักปุ๋ยได้ง่าย ๆ ตามรูปด้านล่างเลยยยยยยยยยย .

สมมติถ้าปุ๋ยในเข่งของเรานั้นหมักจนย่อยสลายได้ที่แล้ว มันจะยุบตัวลงไป ถ้าเรายังไม่มีต้นไม้หรือแปลงผักที่ต้องการจะใส่ ปุ๋ยในเข่งของเรา
เราสามารถใส่หมักเศษอาหารได้ต่อด้วยการทำตามรูปขั้นตอนด้านบนอีกครั้ง ทับบนปุ๋ยของเก่าไปได้เลยค่ะ

มาทดลองทำกันนะคะ
มากำจัดเศษอาหารพร้อมกับได้ปุ๋ยอินทรีย์เต็มไปด้วยสารอาหารให้พืชผักของเราและเพื่อเราจะได้กินอาหารเพื่อสุขภาพ สด ใหม่ ที่เราปลูกเองต่อไป