เคล็ดลับการเพาะถั่วงอก

สามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์การเพาะที่หลากหลาย ไม่จำเป็นต้องหาซื้อถังเพาะเสมอไป โดยมีหลักสำคัญพื้นฐานที่ควรรู้อยู่ 6 ข้อ คือ

 1. เมล็ดถั่ว โดยทั่วไปจะนิยมใช้ถั่วเขียว จะเลือกใช้แบบผิวมันที่เปลือกสีเขียว หรือแบบผิวดำก็ได้แต่ควรเลือกเมล็ดใหม่ สะอาด เพราะจะงอกดีกว่า สิ่งสำคัญคือต้องนำเมล็ดไปแช่ในน้ำอุ่นก่อนนานประมาณ 6 – 8 ชั่วโมง เพื่อฆ่าเชื้อโรค และช่วยกระตุ้นให้ถั่วงอกได้ดีขี้น
 2. ภาชนะ ควรเป็นภาชนะที่มีสีทึบ หรือมีฝาปิด และควรมีรูระบายน้ำทั้งด้านล่างและด้านข้าง ที่สำคัญต้องเป็นภาชนะที่สะอาด
 3. น้ำ ที่ใช้รดจะต้องเป็นน้ำสะอาด และต้องได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ เพื่อให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นการช่วยระบายความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการงอกด้วย หากรดน้ำมากไปจะทำให้ถั่วเน่า แต่หากรดน้ำน้อยไปถั่วจะรากยาวแตกฝอย
 4. วัสดุเพาะ หากเป็นไปได้อาจใช้วัสดุเพาะอย่างฟองน้ำ กระสอบเพื่อช่วยเก็บความชื้น
 5. ภูมิอากาศ ควรเพาะในที่แห้ง ระบายอากาศดี ถ้าในฤดูฝน ความชื้นในอากาศสูง
 6. แสงสว่าง จะทำให้ถั่วมีสีเขียวลำต้นผอมยาว ดังนั้นภาชนะควรทึบแสง หรีอควรตั้งภาชนะไว้ในที่มืด

DIY การเพาะถั่วงอกแบบตัดราก

อุปกรณ์

 1. ถังพลาสติกสีดำ เจาะรูที่ก้นถังหลาย ๆ รู เพื่อระบายน้ำ และเจาะรูที่ด้านข้าง เป็นระยะ ๆ เพื่อระบายอากาศ
 2. กระสอบป่านตัดเป็นวงกลมขนาดเท่าปากถัง 4 ชิ้น
 3. ตะแกรงไนล่อนตาถี่รูขนาดเล็กกว่าเมล็ดถั่วเขียว ตัดเป็นวงกลมขนาดเท่าปากถัง 3 แผ่น
 4. ถั่วเขียวครึ่งกิโลกรัม ต่อการเพาะ 1 ถัง

วิธีทำ

 1. แช่เมล็ดถั่วเขียวในน้ำอุ่น และแช่ทิ้งไว้ 6 – 8 ชั่วโมง คัดเมล็ดทิ้งและลอยน้ำไป
 2. นำกระสอบวางลงไปในถัง ตามด้วยตะแกรงไนลอน
 3. โรยเมล็ดถั่วลงไปบนตะแกรงไนลอน เกลี่ยให้กระจายทั่วแผ่น ให้เมล็ดถั่วซ้อนกันประมาณ 3 – 4 เมล็ด อย่าให้แน่นมากจนเกินไปกว่านี้
 4. นำผ้ากระสอบมาวางทับเมล็ดถั่วเขียวชิ้นที่ 1 แล้วนำตะแกรงงไนลอนวางทับผ้ากระสอบ โรยถั่วลงไป ทำให้ครบ 3 ชั้น แล้วปิดด้านบนด้วยผ้ากระสอบอีกครั้ง
 5. รดน้ำให้ชุ่มทุก 3 ชั่วโมง โดยให้รดน้ำจนน้ำไหลออกมาที่บริเวณก้นถัง เพื่อเป็นการช่วยระบายความร้อน นำไปไว้ในที่ร่ม
 6. รอประมาณ 3 วันก็สามารถนำถั่วงอกมากินได้

TIPS
– เวลาตัดให้หยิบถั่วงอกแต่ละชิ้นขึ้นมาตัดรากโดยใช้มีดปาดที่โคนต้นถั่วงอกซึ่งติดอยู่กับตะแกรงไนลอน
– ถั่วครึ่งกิโลกรัม จะได้ถั่วงอก 2 – 3 กิโลกรัม