ปลูกผักคือการงานเพื่อโลก

“เหตุผลที่เราปลูกผัก เพราะเราเชื่อว่าการผลิตอาหารเป็นกุญแจสำคัญที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง การปลูกผักไม่ได้เป็นเพียงเพื่อให้ได้อาหารมาเท่านั้น แต่เป็นการลงมือ ลงแรง ทุ่มเทการงานเพื่อโลกในแบบที่เราอยากจะมีชีวิตอยู่”

นี่คือสิ่งที่คุณรุ่นใหม่อย่าง Claire และ Leòn จากประเทศเยอรมัน คิด เชื่อ และช่วยกันลงมือทำ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากคำกล่าวของท่านมหาตมะ คานธี ว่า “Be the change you want to see in the world” จงเป็นความเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากเห็นในโลกใบนี้

Clair อายุ 23 ปี ส่วน Leon อายุ 26 ปี เรียกว่าทั้งสองคนเพิ่งเป็นนักศึกษาจบใหม่ ที่กำลังเปี่ยมไปด้วยแรงใจ และไฟฝันมากมาย และด้วยความมุ่งมั่น และความฝันนี่เองที่เป็นเหมือนแรงดึงดูดให้พวกเขาได้มาพบกัน และช่วยกันทำสวนผักขึ้นมาบนพื้นที่ขนาด 400 ตารางเมตร ที่น่าสนใจคือ พื้นที่สวนแห่งนี้ เดิมเป็นพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างอยู่ในบริเวณวัดเก่าแก่อายุนับพันปี คงจะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของพวกเขา ที่ทำให้พระที่นั่นอนุญาตให้พวกเขาได้ใช้พื้นที่แห่งนั้นให้เกิดประโยชน์

ตอนนี้พื้นที่ที่เคยรกร้าง ได้รับการดูแล พลิกฟื้นผืนดิน ให้กลายเป็นทั้งแปลงผักนานาชนิด มีพืชผักสมุนไพรที่ใช้เป็นยาได้ มีพวกต้นลูกนัท ผลไม้ รวมถึงที่เลี้ยงผึ้ง โดยการทำสวนของพวกเขาก็เลือกเทคนิควิธีที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มีทั้งการเลือกปลูกพืชผสมผสาน โดยให้พืชแต่ละชนิดมีบทบาทหน้าที่ต่างๆกันไป มีการปลูกพืชคลุมดิน รวมถึงมีการออกแบบแปลงให้มีการเชื่อมโยงกัน เป็นต้น โดยมีหัวใจสำคัญที่มุ่งหวังคือเป็นวิธีที่ไม่ใช้สารเคมี ช่วยเก็บกักคาร์บอน ในขณะเดียวกันก็มีความสมดุลระหว่างน้ำ กับแสงแดด ที่พืชต้องการด้วย เพื่อเอื้อให้พืชผักเติบโตงอกงาม

พวกเขาเชื่อว่า การดูแลผืนดินให้มีสุขภาพดีนั้น มีส่วนช่วยทั้งดูแลโลกใบนี้ ในขณะเดียวกันก็ช่วยดูแลสุขภาพของตัวพวกเขาเองด้วย

นอกจากการดูแลผืนดินแล้ว พวกเขายังมีส่วนช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวิตของพืชผักไว้อีกด้วย โดยพืชที่พวกเขาภาคภูมิใจเป็นอย่างมากก็คือ มะเขือเทศร่วม 300 ต้น ซึ่งมีความหลากหลายทางพันธุกรรมมากถึง 40 ชนิด รวมกันอยู่ ณ สวนแห่งนี้

ไม่เพียงปลูกเท่านั้น พวกเขายังช่วยกันเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เอาไว้ด้วย

ผลผลิตที่พวกเขาได้ส่วนใหญ่ ก็จะแบ่งให้กับพระที่อยู่ในวัดนั้น และเพื่อนๆ ที่สำคัญคือพวกเขาได้แบ่งปันทั้งพื้นที่ และความรู้ต่างๆให้กับผู้คนมากมาย

พวกเขาบอกว่า การปลูกผักทำสวน มันมากกว่าการปลูกอาหารอร่อยๆ แต่มันคือการปลูกชีวิตให้เติบโต  สำหรับพวกเขาแล้ว การทำสวนแห่งนี้ ทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตนั้นมีเป้าหมาย ได้มองเห็นความเป็นไปได้ในความเปลี่ยนแปลงอย่างมีความหวังมากมาย ที่สำคัญคือมันทำให้พวกเขาเห็นคุณค่าในชีวิต และตระหนักว่าสิ่งที่พวกเขาคิด พวกเขาทำนั้น มันมีผลกับโลกนี้จริงๆ

เชื่อว่าใครมีโอกาสได้อ่าน ได้ฟัง หรือได้ไปเยือนสวน ได้พบปะพูดคุยกับทั้งสองคนนี้ นอกจากจะได้ความรู้ ได้ประสบการณ์มากมายแล้ว สิ่งที่ได้กลับมาอย่างแน่นอนคือ แรงบันดาลใจ ที่มาจากพลังแห่งความมุ่งมั่น และความฝันของพวกเขา

ขอบคุณเรื่องราวและรูปภาพจาก https://www.facebook.com/i.became.a.tree/

Facebook.com/humanswhogrowfood