การทำสวนผักในเมือง : 4 เหตุผลที่สวนผักจะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นหลังการแพร่ระบาด

นับตั้งแต่ Lockdown ความสนใจของประชาชนในการปลูกผักและผลไม้ที่บ้านก็เพิ่มสูงขึ้น ห่อเมล็ดพันธุ์กำลังถูกขายออกจากชั้นวางทั้งหมด และรายการรอการจัดสรรการใช้ประโยชน์ของสวนผักชุมชนที่จัดสรรโดยสภาของเมือง นั้นได้รับใบสมัครยื่นขอใช้ประโยชน์สวนผักชุมชนเพิ่มขึ้นถึง 300% เพราะว่าความกลัวในการขาดแคลนอาหารกระตุ้นคนบางกลุ่ม แต่ก็ยังมีกลุ่มคนอื่น ๆ ที่ได้มีเวลาอยู่บ้านมากขึ้น และได้มีโอกาสเพิ่มขึ้นที่จะได้คลายความเครียดจากการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวที่ดี เช่นการปลูกผัก

เมล็ดพันธุ์แห่งความกระตือรือร้นในการรับประทานอาหารที่ปลูกเองในบ้านอาจถูกหว่านลงไปแล้ว แต่การรักษาสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก การทำสวนในเมืองมีหลายสิ่งที่ต้องถูกพูดถึงมากยิ่งขึ้นหลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพราะว่ามันสามารถช่วยให้ชุมชนเพิ่มการฟื้นฟูการจัดหาผลไม้และผักสดที่ให้คนในชุมชนบริโภค  อีกทั้งเสริมสร้างสุขภาพของผู้อยู่อาศัยและช่วยให้พวกเขามีวิถีชีวิตที่ยั่งยืนมากขึ้น

เรามี 4 เหตุผลที่จะบอกว่าทำไมการผลิตอาหารควรกลายมาเป็นหัวข้อถาวรที่ต้องพูดคุยกันในสวนผักของเรา ชุมชนของเรา เมืองของเรา หลังจากหมด COVID-19

1. การปลูก (สร้าง) เมืองให้กรีนยิ่งขึ้น

มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั่วโลกอาศัยอยู่ในเขตเมือง และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 68% ภายในปี 2050 โดยในสหราชอาณาจักรตอนนี้มีตัวเลขสูงกว่านี้ คือ 9 คนใน 10 คนจะอาศัยอยู่ในเมืองเล็กและเมืองใหญ่

การถักทออาหารให้กลายเป็นผ้าของชีวิตคนเมืองสามารถทำให้ความเขียวขจีและสัตว์ป่าเข้ามาใกล้ชิดกับบ้านของเรามากขึ้น การล็อคดาวน์ช่วง COVID-19 ช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการปลูกผักและผลไม้ที่บ้านอีกครั้ง แต่ 1 ใน 8 ครัวเรือนในสหราชอาณาจักรยังไม่สามารถเข้าถึงสวนได้ ขอบคุณอย่างมากสำหรับโอกาสของการทำฟาร์มในเมืองที่ได้ขยายไปไกลมากขึ้น หลังคา ผนัง และแม้แต่พื้นที่ใต้ดินเช่นอุโมงค์ที่ถูกทิ้งร้าง หรือที่หลบภัยทางอากาศ ก็ทางเลือกที่มากมายสำหรับการขยายแหล่งผลิตอาหารในเมือง ในขณะที่มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมของเมืองอย่างสร้างสรรค์

หลังคา ผนังและริมทางที่ปลูกผักกินได้ยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วม ให้ความเย็นตามธรรมชาติสำหรับอาคารและถนนอีกทั้งยังช่วยลดมลพิษในอากาศ

2. การฟื้นฟูปริมาณอาหาร

การกระจายความหลากหลายของสถานที่และวิธีที่เราผลิตอาหารช่วยกระจายความเสี่ยงของการหยุดชะงักของอาหาร

การพึ่งพาการนำเข้าอาหารของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา ปัจจุบันมีการนำเข้าผลไม้ 84% และผัก 46% ที่บริโภคภายในสหราชอาณาจักร  โดย Brexit และ COVID-19 อาจคุกคามปริมาณอาหารที่ผลิตได้คงที่ ในขณะที่ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การขาดแคลนน้ำ ความเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคในการนำเข้าอาหารจากต่างประเทศ

การปลูกผักและผลไม้ทั้งในเมืองเล็กและเมืองใหญ่จะช่วยต้านทานการชะงักงันหล่านี้ได้ การขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวที่พบเห็นในระหว่างการระบาดครั้งใหญ่นี้อาจไม่แย่ขนาดนี้หากฟาร์มในเมืองกำลังปลูกอาหารในที่ที่ผู้คนอาศัยอยู่

การปลูกพืชแนวตั้งและใต้ดินนั้นมีความยืดหยุ่นต่อสภาพอากาศหรือศัตรูพืชที่รุนแรง โดยสภาวะแวดล้อมของการปลูกในร่มจะควบคุมได้ง่ายกว่าการปลูกในสนามกลางแดด แต่การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นจะมีเสถียรภาพมากกว่าใต้ดิน แต่มีค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นที่สูงสำหรับการทำฟาร์มประเภทนี้หมายความว่า ปัจจุบันฟาร์มในร่มสามารถผลิตพืชผลมูลค่าสูงจำนวนไม่มากได้ เช่น ผักใบเขียวและสมุนไพร แต่เมื่อเทคโนโลยีเติบโตขึ้นความหลากหลายของผลผลิตที่ปลูกในบ้านก็จะขยายตัวมากขึ้นตาม

3. ชีวิตที่สุขภาพดีมากขึ้น

การออกไปข้างนอกเจอธรรมชาติ และการทำสวนผักสามารถพัฒนาสุขภาพจิตและยังสามารถเป็นฟิตเนสที่ทำให้เราได้ออกกำลังกาย งานวิจัยของเราชี้ให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมในการปลูกอาหารในเมือง หรือเพียงแค่สัมผัสกับมันในชีวิตประจำวันของเราก็อาจนำไปสู่การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้เช่นกัน

นักปลูกผักในเมืองอาจได้รับแรงขับเคลื่อนให้เลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยเหตุผลมากมายหลายประการ พวกเขาสามารถเข้าถึงผักและผลไม้สดได้มากขึ้น และการออกไปข้างนอก ไปสู่ธรรมชาติสามารถช่วยลดความเครียดได้ และทำให้ผู้คนไม่ค่อยเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ การศึกษาของเรายังชี้ให้เห็นว่าการผลิตอาหารในเมืองยังสามารถช่วยเปลี่ยนทัศนคติที่ดีของผู้คนที่มีต่ออาหาร เช่น มองเห็นคุณค่าของอาหารมากขึ้น เห็นถึงแหล่งที่มาของผลิตผลที่ต้องยั่งยืน เสริมสุขภาพและมีจริยธรรม

4. ระบบนิเวศที่ดีสุขภาพยิ่งขึ้น

ในขณะที่การขยายตัวเป็นเมืองถือได้ว่าเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งต่อความหลากหลายทางชีวภาพ แต่การผลิตอาหารทั้งในเมืองเล็กและเมืองใหญ่ได้แสดงให้เห็นว่าสามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของสัตว์ป่าตลอดจนปกป้องถิ่นที่อยู่ของพวกมัน

ผลการศึกษาล่าสุดพบว่าสวนผักชุมชนและพื้นที่สวนผักที่มีการจัดสรรให้ได้ทำหน้าที่เป็นจุดรวมแมลงผสมเกสร เนื่องจากนาสวนผักมักจะมีพืชผลและพืชพื้นเมืองหลากหลายชนิด

หากได้รับการออกแบบและนำไปใช้อย่างเหมาะสมสวนชุมชนทั้งของเอกชนและของรัฐที่ใช้การจัดสรรจะเป็นประโยชน์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพอย่างแท้จริง ไม่เพียงแต่การปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งให้เป็นพื้นที่สีเขียวและมีประสิทธิผลเท่านั้น
สิ่งสำคัญคือต้องมีการเชื่อมต่อระหว่างสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ให้ยังสามารถช่วยให้สัตว์ป่าเคลื่อนที่ไปมาได้

คลองและเส้นทางปั่นจักรยานสามารถทำหน้าที่เป็นทางเดินของสัตว์ป่าเหล่านี้ได้ ในขณะที่เราเริ่มกระจายพื้นที่ที่ใช้ปลูกอาหารโดยเฉพาะพื้นที่บนหลังคาและใต้ดินของเรา ความท้าทายที่แสนตื่นเต้นคือการค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ในการเชื่อมต่อกับสัตว์ป่า โดยสะพานสีเขียวได้แสดงให้เห็นว่าสามารถช่วยให้สัตว์ป่าข้ามถนนที่พลุกพล่านได้ บางทีทางแยกที่คล้ายกันอาจเชื่อมโยงกันโดยสวนบนดาดฟ้า

เหตุผลเหล่านี้และอื่น ๆ บังคับให้เราต้องขยายการผลิตอาหารในเมืองต่างๆ  การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เราต้องประเมินกันอีกครั้งว่าพื้นที่สีเขียวในเมืองมีความสำคัญต่อเรามากเพียงใด และเราต้องการอะไรจากถนนหลัก สวนสาธารณะและทางเท้าต่าง ๆ  เมื่อพิจารณาจากยอดขายของสวนผักส่วนกลาง จากรายชื่อที่รอการจัดสรรแปลงผักและโซเชียลมีเดีย ทำให้เห็นว่าหลายคนตัดสินใจว่าต้องการผลไม้และผักมากขึ้นในพื้นที่เหล่านั้น โอกาสตอนนี้นั้นเป็นโอกาสสำหรับนักวางผังเมืองและนักพัฒนาที่จะพิจารณาว่าการนำการทำเกษตรกรรมมาสู่ภูมิทัศน์ของเมืองนั้นสามารถนำเสนอได้

ที่มา :

https://theconversation.com/urban-farming-four-reasons-it-should-flourish-post-pandemic-144133