สวนผักคนเมืองย่านตลิ่งชัน #พื้นที่อาหารของพี่น้องคนจนเมือง

โครงการสวนผักคนเมืองย่านตลิ่งชัน ตั้งอยู่ในชุมชนฟ้าใหม่ร่วมใจพัฒนา ซึ่งเป็นกลุ่มชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟสายสีแดง ช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช และได้มีการเจรจา เพื่อหาที่ดินรองรับใหม่ และย้ายมาอยู่รวมกันบริเวณฝั่งตรงข้ามที่หยุดรถไฟสถานีบางระมาด เขตตลิ่งชัน

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ และได้มีการวางผังชุมชนใหม่ ซึ่งทางชุมชนได้จัดสัดส่วนที่ชัดเจนระหว่างพื้นที่สร้างบ้าน และพื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ส่วนกลางนี้เอง ทางชุมชนได้มีการประชุมตกลงกันที่จะมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ส่วนกลาง ให้เป็นแปลงเกษตรปลอดสารสำหรับสมาชิกชุมชนที่สามารถเก็บกิน และลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวตอนเองได้ 

สำหรับโครงการสวนผักคนเมืองย่านตลิ่งชัน จึงเป็นโครงการที่ตอบสนองแผนชุมชนเป็นอย่างดี สำหรับการสร้างพื้นที่ส่วนกลางชุมชน ให้เป็นแหล่งสร้างอาหารปลอดสารพิษให้กับสมาชิกชุมชน และเป็นกิจกรรมในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสามารถเป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารในยามวิกฤต ของชุมชนฟ้าใหม่ร่วมใจพัฒนา เขตตลิ่งชัน

สามารถอ่านเรื่องราวจากพื้นที่ “สวนผักคนย่านตลิ่งชัน” ชุมชนฟ้าใหม่ร่วมใจพัฒนา เขตตลิ่งชัน

“สวนผักคนเมืองย่านตลิ่งชัน พื้นที่อาหารของพี่น้องคนจนเมือง”
https://thaicityfarm.com/2020/01/13/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87/

#สวนผักคนเมือง

#ปลูกเมืองปลูกชีวิต

#มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนประเทศไทย