ปลูกผัก ดูไก่ กินไข่ ชมสวน

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ที่ผ่านมาโครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรม “ปลูกผัก ดูไก่ เก็บไข่ ชมสวน” ร่วมกับภาคีเครือข่าย เรียนนอกห้องท่องชุมชน ,เที่ยวไทยเท่ ,ภาคกลางน่าเที่ยว, เคี้ยวเขียว จัดกิจกรรม  ณ สวนผักคนเมือง ตำบล ไทรม้า จังหวัด นนทบุรี โดยกิจกรรมวันนี้ได้เปิดโอกาส        ให้เด็กๆ ได้ เรียนรู้ เรื่องการกินอยู่ และใกล้ชิดธรรมชาติ

 

โดยในวันนี้ได้รับเกียรติ จากครูโฉ จิตรา หิรัญพฤกษ์ ศูนย์อบรมสวนผักหฤหรรษ์ปันยิ้ม หนึ่งในศูนย์อบรมโครงการสวนผักคนเมือง มาเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมโดยมีเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรม 17 คนและผู้ปกครอง 30 คน
กิจกรรมเริ่มขึ้น เวลา 09.00 น. ช่วงแรก ได้เปิดโอกาสให้ น้องๆ ได้แนะนำตัวทำความรู้จักกัน มีการจับกลุ่มเรียนรู้เพื่อนใหม่ ทำกิจกรรมเพ้นท์กระถางจากวัสดุเหลือใช้ และการฝึกเพาะต้นอ่อน ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน

หลังจากเพ้นท์กระถางเป็นที่เรียบร้อย ถึงเวลาที่น้องๆ ได้ลงมือหัดเพาะต้นอ่อนเป็นของตัวเอง ครูพี่โฉ  ได้สอนการเพาะต้นอ่อนผักบุ้ง โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.การเตรียมดิน นำดินเพาะกล้ามาร่อน เอาเศษใบไม้ และกิ่งไม้ออก เพื่อให้ได้ดินที่ร่วนซุยเหมาะแก่การเพาะ

2.นำดินที่ร่อนแล้วมาผสมกับขุยมะพร้าว ใส่ในกระถางที่เพ้นท์ อย่าอัดดินแน่นจนเกินไป จะทำให้การระบายน้ำไม่ดี
3.จากนั้นนำเมล็ดต้นอ่อนที่แช่น้ำแล้ว วางลงบนดินในกระถาง รดน้ำให้พอชุ่ม ถือเป็นอันสร็จเรียบร้อย
จากนั้นได้พาเด็กๆ เดินเล่น ชมสวน ทักทายไก่ เก็บไข่ยิ้ม โดยเด็กๆ ได้ให้อาหารไก่ และเก็บไข่ด้วยตัวเอง
เด็กๆ ได้เรียนรู้และทดลองเก็บดอกไม้กินได้ ซึ่งเป็นพืชผักสวนครัวที่ปลอดสาร ถือเป็นการฝึกเรียนรู้ และนำไปสู่การกินอาหารที่ดี ปลอดภัย ปลอดโรค

จากกิจกรรม ในวันนี้ ถือเป็นการสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ให้เด็กๆ ฝึกกระบวนการคิด การแก้ปัญหา การเข้าสังคมใหม่ๆ รู้จักเพื่อนใหม่ ทำให้เด็กๆ มีพัฒนาการการเรียนรู้ที่ดีต่อไป สวนผักคนเมือง จึงอยากเชิญชวน เปิดโอกาส ให้เด็กๆได้เรียนรู้ของจริง ใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ