💧💧💧 เราควรรดน้ำผักมากน้อยแค่ไหน ? 💧💧💧

บางทีเวลาเรารดน้ำผัก รดน้ำต้นไม้ เรามักมีข้อสงสัยว่าเรารดน้ำมากไปไหม ผักจะเน่าไหม หรือรดน้ำน้อยไปไหม ผักจะแห้งตายไหม จะเติบโตไม่ดีไหม ?

โดยหลัก ๆ แล้ว จะรดน้ำมากน้อยแค่ไหน มีสิ่งที่ควรพิจารณาหลัก ๆ อยู่ 5 ประการ


1. ลักษณะของดินที่ปลูกว่าเป็นดินเหนียว ดินร่วน หรือดินทราย หากเป็นดินเหนียวจะระบายน้ำได้ช้ากว่าดินทราย อย่างไรก็ตาม พืชผักส่วนใหญ่จะเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความร่วนซุย ดังนั้นหากสภาพดินเป็นดินเหนียว หรือดินทราย ก็ควรใส่ปุ๋ยหมักเพื่อให้ดินร่วนซุย มีการระบายน้ำได้ดี และใช้วัสดุคลุมดิน เพื่อไม่ให้ดินแห้งจนเกินไป

2. ชนิดของผักที่ปลูก เนื่องจากพืชผักแต่ละชนิดต่างก็ต้องการปริมาณน้ำที่แตกต่างกัน ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้ และทำความรู้จักกับนิสัยพืชผักที่ตนเองปลูกด้วย

3. รูปแบบในการปลูก หากปลูกในภาชนะ จะต้องรดน้ำบ่อยกว่าปลูกลงแปลง เนื่องจากน้ำระเหยได้เร็วกว่า หากปลูกลงในภาชนะขนาดเล็ก ควรรดน้ำบ่อยกว่าในการปลูกภาชนะขนาดใหญ่ และหากปลูกในภาชนะดินเผา น้ำอาจระเหยเร็วกว่าปลูกในภาชนะพลาสติก สำหรับปริมาณที่รดในแต่ละครั้งนั้น โดยทั่วไปก็สังเกตได้ง่าย ๆ คือ ให้รดน้ำและพอมีน้ำไหลออกจากกระถาง หรือภาชนะที่ปลูกเล็กน้อยเป็นอันใช้ได้

4. สภาพอากาศ หากเป็นวันที่อากาศร้อนและแห้งมาก ควรรดน้ำมากกว่าวันที่ฝนตก

5. ตำแหน่งในการวางแปลงหรือภาชนะปลูก หากอยู่ในตำแหน่งที่ได้รับแดดอย่างเต็มที่ และได้รับลมอย่างเต็มที่ด้วย เช่นปลูกบนระเบียง ปลูกบนดาดฟ้า น้ำอาจจะระเหยเร็วกว่าปกติ

TIPS

- เวลาที่เหมาะสำหรับการรดน้ำมากที่สุด คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่ายแก่ ๆ ไม่ควรรดน้ำตอนที่แดดจัดมาก ๆ เพราะอาจทำให้ใบไหม้ และไม่ควรรดน้ำตอนกลางคืนเนื่องจากอาจทำให้เกิดโรคราในใบได้

- ควรรดน้ำผักในปริมาณที่เหมาะสม และให้น้ำซึมลงดินในที่ระดับลึก เพื่อให้รากหยั่งลึกลงสู่พื้นดิน หากรดน้ำแค่ผิวเท่านั้นจะส่งผลให้รากลอยขึ้นเหนือพื้นดิน ทำให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดีเท่าที่ควร

- ในช่วงที่ผักเริ่มเจริญเติบโตช่วงแรก เป็นช่วงที่ผักต้องการน้ำมากกว่าช่วงที่ผักอายุมากขึ้นแล้ว

- หากพืชได้รับน้ำไม่เพียงพอ นอกจากพืชจะเจริญเติบโตไม่ดีแล้ว ยังอาจส่งผลให้พืชมีรสขมได้

ที่มา : หนังสือสวนผักคนเมือง
สามารถหาดาวน์โหลดไฟล์หนังสือเต็มเล่มได้ที่ :
https://thaicityfarm.com/?p=7320&preview=true