🌾🌾 11 พฤษภาคม 2563 วันพืชมงคล 🐮🐮


การเริ่มต้นฤดูกาลของการเพาะปลูก ในวันพืชมงคลปีนี้ โครงการ #สวนผักคนเมือง #มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) #กลุ่มปันอาหารปันชีวิต มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอเปิดตัวชุดความรู้การทำเกษตรในเมือง การสร้างพื้นที่อาหารในเมือง ขนาด 100 ตารางเมตร
.
ภายใต้ภารกิจ แปลง . ปลูก . ปัน สวนผักคนเมือง
สนับสนุนการเข้าถึงอาหารด้วยการสร้างพื้นที่อาหาร ให้กับชุมชนที่มีความเปราะบางในเมือง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
.

เพราะการปลูกผักในบ้าน สร้างแหล่งอาหารในเมือง หรือการทำเกษตรในเมือง มีความสำคัญต่อเมืองเป็นอย่างมากทั้งในภาวะปกติหรือภาวะไม่ปกติอย่างที่เป็นอยู่ในช่วงเวลานี้ เพราะ“อาหาร” คือหนึ่งในปัจจัยสี่สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับคนทุกคน เราต้องกินอาหาร 3 มื้อต่อวัน เราจึงต้องมี “แหล่งอาหาร” ของเมืองและต้องมีพื้นที่เกษตรในเมือง (urban agriculture) ที่ประเทศไทยไม่ควรถูกมองข้ามอีกต่อไป
.

เพื่อการปรับตัวของเมืองและคนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ และที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อประโยชน์อื่นๆ โดยไปโยงอยู่กับการเกิดขึ้นของกลุ่มเคลื่อนไหวทั่วทุกมุมโลกในเรื่องระบบอาหารใกล้บ้าน ระบบอาหารทางเลือก ความมั่นคงทางอาหารในระดับท้องถิ่น การลดการเดินทางของอาหาร ห่วงโซ่อาหารที่เป็นธรรม ความเกื้อกูลและรับผิดชอบต่อกันระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค และแนวคิดอื่นๆ อีกหลายอย่าง ซึ่งเกี่ยวโยงและเชื่อมร้อยกันทั้งสิ้น
.

วันนี้ทางผู้ประสานงาน แปลง . ปลูก . ปัน สวนผักคนเมือง และวิทยากรพี่เลี้ยง กำลังลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อดูพื้นที่จริง และร่วมวางแผนการสร้างพื้นที่อาหารร่วมกับชุมชนกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้ทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงอาหารด้วยสร้างพื้นที่อาหารของชุมชน
.

และวันนี้ถือเป็นวันสำคัญ “วันพืชมงคล” วันแห่งการเริ่มต้นฤดูกาลของการเพาะปลูก โครงการสวนผักคนเมือง จึงขอส่งมอบชุดความรู้ที่ 1 สำหรับการเตรียมพื้นที่ เตรียมแปลง เตรียมต้นกล้า และอื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อการสร้างแหล่งอาหารของชุมชน แหล่งอาหารของเมือง
.

สำหรับคนทั่วไปที่สนใจ หรือชุมชนอื่นๆ ที่อยากร่วมขับเคลื่อนให้เกิดพื้นที่อาหารของชุมชน พื้นที่เกษตรกรรมในเมือง ก็สามารถเรียนรู้ และลงมือไปพร้อมๆ กับสมาชิก
แปลง . ปลูก . ปัน สวนผักคนเมือง ได้นะคะ
.

ระหว่างวันที่ 11 – 30 พฤษภาคม นี้ จะเป็นช่วงเวลาของการเตรียมพื้นที่ เตรีมแปลงเพาะปลูก และเตรียมต้นกล้า
.

สามารถติดตามชุดความรู้ฉบับเต็ม และชุดความรู้อื่นๆ ของแปลง. ปลูก. ปัน สวนผักคนเมือง

ได้ที่นี่ เร็วๆ นี้
.
ขอบคุณชุดความรู้จาก คุณชูเกียรติ โกเมน และคู่มือสวนผักคนเมือง

#แปลงปลูกปัน
#สวนผักคนเมือง
#ปันอาหารปันชีวิต
#สร้างแหล่งอาหารในเมือง
#เครือข่ายสร้างอาหารยามวิกฤต