กระทรวงเกษตรแจกเมล็ดพันธุ์ สนับสนุนให้คนสร้างอาหารของตนเองรับมือโควิด 19 @ ฟิลิปปินส์

ยามนี้ แต่ละประเทศ แต่ละหน่วยงาน ต่างก็มีนโยบาย หรือมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 หลากหลายรูปแบบ

ในด้านการสร้างอาหาร ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการอยู่รอดของเรา ที่ประเทศฟิลิปปินส์ กระทรวงเกษตรในเขตปกครอง Easter Visayas ได้ออกนโยบายให้มีการแจกเมล็ดพันธุ์ให้กับทั้งเกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้ผลิตอาหารของตัวเองไว้กิน ในยามที่ต้องเผชิญกับวิกฤต และอาจไม่สามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพได้ง่ายนัก

 

 

นอกจากนี้ เขายังรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปลงมือทำเกษตรในเมือง ทำสวนหลังบ้าน รวมถึงใช้พื้นที่ว่างที่มีอยู่มาปลูกพืชผักด้วย

ในการนี้ ทางกระทรวงเกษตรในเตรียมเมล็ดพันธุ์หลากหลายชนิดไว้แจกจ่ายให้ประชาชนทั้ง 6 จังหวัดในเขตการปกครองนี้ จำนวน 715 กิโลกรัม ซึ่งคาดว่าน่าจะสามารถนำไปปลูกได้มากถึง 476.67 เฮกตาร์เลยทีเดียว

เป็นอีกหนึ่งรูปแบบความช่วยเหลือด้านอาหารจากประเทศเพื่อนบ้านที่นำมาเล่าสู่กันฟัง ในยามนี้ค่ะ

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก https://www.pna.gov.ph/articles/1098221