Be the Change you want to see in the world : จงเป็นความเปลี่ยนแปลงที่คุณปรารถนาจะเห็นในโลกนี้

มีโอกาสได้นั่งดูคลิปวิดีโอสั้นๆ ของท่านสาทิศ กุมาร ที่ทางกลุ่ม Slot Club มีส่วนในการจัดทำขึ้น แล้วรู้สึกว่าเป็นคลิปสั้นๆ ที่ทรงพลัง มีสาระสำคัญที่ท่านสาทิศ กุมาร ได้บอกกล่าวไว้ และอยากนำมาแบ่งปันค่ะ

 

 

ท่านสาทิศ กุมาร กล่าวถึงคำพูดของท่านมหาตมะ คานธีว่าBe the change you want to see in the world : จงเป็นความเปลี่ยนแปลงที่คุณปรารถนาจะเห็นในโลกใบนี้”

ดังนั้น ถ้าเรายืน เดิน นั่ง กินอยู่ และใช้ชีวิตอย่างมีสติ อย่างถูกต้องเหมาะสม เราก็กำลังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาของโลกใบนี้อยู่เหมือนกัน การเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลนี้ จะมีผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับใหญ่

 

 

อย่างเช่นการกินที่ดี ก็หมายถึง วิถีการกินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ก้าวแรกที่เราจะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้ ก็คือการที่เราลองก้มมองดูสิ่งที่เราเลือกกินบนโต๊ะอาหารของเรานี่เอง

หรือเวลาที่เราอยู่ในธรรมชาติ หากเราอยู่กับปัจจุบันขณะตรงนั้น เราก็กำลังสัมผัสกับประสบการณ์ที่แท้จริง และประสบการณ์ที่แท้จริงที่เราสัมผัสนั้น ก็จะนำมาซึ่งปัญญา

 

ท่านเน้นย้ำว่าเราทุกคนคือศิลปิน ไม่ใช่เครื่องจักร ไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนที่ทำงานไปวันๆ การที่เราเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีศิลปะ ก็คือการที่เรามีชีวิตของมนุษย์ที่แท้จริง

ที่สำคัญคือ สิ่งที่สร้างด้วยน้ำมือมนุษย์ ก็สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขด้วยน้ำมือมนุษย์เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นมันก็เป็นโอกาสของพวกเราที่จะช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในเมืองนี้ ในประเทศนี้ และในโลกใบนี้ ร่วมกันออกแบบสร้างสรรค์อย่างมีศิลปะ เพื่อให้ทั้งผู้คน ทั้งตึก และทั้งต้นไม้ รวมถึงธรรมชาติทั้งหลาย สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

เมื่อมีคนถามท่านว่า ความสุขคืออะไร ท่านบอกว่า ความสุขคือการที่เรารู้สึกพึงพอใจ รู้สึกเต็มเปี่ยมอยู่ภายใน ที่รู้ว่า เรามีเพียงพอแล้ว

 

รู้จักกลุ่ม Slot Club กันสักนิด

 

กลุ่ม Slot Club นี้ ก่อตั้งขึ้นโดยคุณ Keibo Oiwa นักมานุษยวิทยา นักเขียน และนักสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น เขาตั้งใจก่อตั้งกลุ่มนี้ขึ้นเพื่อทำงานสนับสนุน ส่งเสริม รณรงค์ให้ผู้คนกลับมาเห็นคุณค่าและความสำคัญของวิถีชีวิตที่ช้า เล็ก และง่าย หรือที่เรียกว่า Slow Small Simple

คุณ Keibo กล่าวไว้ว่า ตอนนี้เราอยู่ในยุคแห่งวิกฤต เป็นยุคที่เต็มไปความเจ็บป่วยทางสังคม จิตใจและจิตวิญญาณ เกิดการล่มสลายของชุมชน ผู้คนเป็นทุกข์ หลายคนฆ่าตัวตาย และรากของปัญหาเหล่านี้เกี่ยวพันกัน และไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยกรอบคิดแบบเดิมๆ ที่เชื่อว่ามนุษย์คือสัตว์เศรษฐกิจ เราจำเป็นต้องทำเพื่อความมั่งคั่ง และความเจริญก้าวหน้า แต่วิกฤตก็เป็นทั้งสิ่งอันตราย และเป็นโอกาส ที่ทำให้เราเรียนรู้ที่จะช่วยโลกจากความล่มสลาย ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเรา ไปสู่การใช้ชีวิตให้ช้าลง เล็กลง และเรียบง่ายมากขึ้น โดยเริ่มต้นจากชีวิตประจำวันของเราเอง

ปีใหม่ย่างเข้ามาแล้ว หวังว่าสารจากท่านสาทิศ กุมาร และแนวคิดช้า เล็ก และเรียบง่าย จากกลุ่ม Slot Club จะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้หลายคนได้ฉุกคิด และตั้งปณิธาน เริ่มต้นชีวิตแบบใหม่ ต้อนรับปีใหม่ไปด้วยกันนะคะ

 

ขอบคุณเรื่องราวดีๆและรูปภาพจาก https://slowjapan.wordpress.com./

https://www.resurgence.org/magazine/article4485-slow-small-and-simple.html

ใครสนใจอยากดูคลิป สามารถดูได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=ueOh7ioXrX8&feature=emb_logo

ใครอยากอ่านเรื่องราวแนวคิด Slow is Beautiful ของกลุ่ม Slot Club สามารถอ่านกันต่อได้ที่ https://กระบวนทัศน์ใหม่.net/wp-content/uploads/2019/06/Slow-is-beautiful-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87.pdf