Beacon Food Forest ป่าอาหารที่หล่อเลี้ยงทั้งระบบนิเวศน์เเละผู้คนในเมือง

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ไปจนถึงเรื่องระยะทางอาหารที่เดินทางขนส่งมาไกล และความมั่นคงทางอาหารในเมือง แนวคิดเรื่องการทำป่าอาหาร หรือ Food Forest  ในเมือง ซึ่งเป็นแนวคิดการปลูกป่าแบบที่มีการออกแบบผสมผสานการปลูกพืชผัก ผลไม้ รวมถึงไม้กินได้อื่นๆอีกหลากหลายชนิด ทั้งที่เป็นพุ่ม ไปจนถึงไม้ยืนต้น โดยออกแบบการปลูกให้พืชพรรณต่างๆ สามารถเกื้อกูลกัน และมีระบบนิเวศน์ที่ช่วยหล่อเลี้ยงป่าอาหารแห่งนี้ได้ด้วยตนเอง โดยลดการพึ่งพิงจากทรัพยากรภายนอกให้ได้มากที่สุด ถือเป็นแนวคิดที่น่าสนใจและกำลังได้รับความนิยมไม่น้อยในต่างแดน

 

Beacon Food Forest เป็นป่าอาหารที่เกิดขึ้นบนพื้นที่สาธารณะที่ว่างเปล่าขนาด1.75 เอเคอร์ ในเมือง Seattle โดยมีเป้าหมายอยากจะทำพื้นที่ป่าอาหารแห่งนี้ ให้เป็นทั้งพื้นที่อาหารที่เป็นระบบที่หล่อเลี้ยงตัวเองได้ เป็น พื้นที่ที่ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในเมือง ช่วยลดปัญหาโลกร้อน  ช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ้นในเมือง และที่สำคัญคือมุ่งหวังอยากให้เป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงชุมชนเข้าด้วยกัน

 

 

Glenn Herlihy และ Jacqueline Cramer คือผู้ริ่เริมทำโครงการนี้ขึ้น หลังจากได้แรงบันดาลใจมาจากการไปเรียนรู้การทำเกษตรแบบเพอร์มาคัลเจอร์ และต้องทำโปรเจคตอนท้ายหลักสูตร จากคนเล็กๆสองคน พวกเขาเริ่มเผยแพร่แนวคิด หาแนวร่วม สร้างเครือข่ายมากมาย ทั้งผู้คนในชุมชนใกล้เคียง หน่วยงานต่างๆที่มีความรู้เรื่องการออกแบบ ไปจนถึงหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบดูแลเมือง จนป่าอาหารแห่งนี้เติบโตงอกงามขึ้นมาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของผู้คนมากมายที่อาสามาช่วยกัน

 

 

ตอนนี้ พื้นที่ป่าอาหารแห่งนี้ มีทั้งส่วนที่เป็นผลไม้หลากสายพันธุ์ มีพืชตระกูลเบอร์รี่ มีพืชตระกูลถั่ว ที่ปลูกผสมผสานอย่างเกื้อกูลกัน ไปจนถึงส่วนที่เป็นสวนผัก หรือที่เรียกบริเวณนี้ว่า P-Patch พื้นที่แห่งนี้จะแบ่งเป็นโซนที่เปิดให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้ามาปลูกผัก รับผิดชอบแปลง และเก็บผลผลิตของตัวเองได้ กับโซนที่เปิดโอกาสให้อาสาสมัครเข้ามาเรียนรู้ ปลูกผัก และเปิดให้ผู้คนที่ผ่านไปมาเก็บเกี่ยวผลผลิตไปกินได้

 

 

นอกจากนี้ พื้นที่ป่าอาหารแห่งนี้ยังมีบริเวณที่เลี้ยงผึ้ง มีการวางระบบการทำที่หมักปุ๋ย ระบบน้ำ มีบริเวณที่เป็นพื้นที่ wet land อีกทั้งยังมีส่วนที่เป็นอาคารสำหรับเป็นพื้นที่เรียนรู้ และทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งพวกเขามีจัดทั้งอบรมให้ความรู้เรื่องการทำ food forest  เรื่องการปลูกผัก การทำอาหาร ไปจนถึงมีการจัดงานเลี้ยงให้กับเหล่าอาสาสมัครอยู่บ่อยครั้ง

 

 

นับเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการสร้างพื้นที่อาหารในเมืองที่น่าสนใจและลองนำไปทำกันดู จะดีแค่ไหนถึงเราสามารถสร้างทั้งอาหาร สร้างทั้งชุมชน ในขณะเดียวกันก็ลดการใช้ทรัพยากร และมีส่วนช่วยทำให้ระบบนิเวศน์เกิดความอุดมสมบูรณ์ และอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลกันได้ ทั้งพืช สัตว์ ผู้คน และสรรพชีวิตอื่นๆ ว่ามั้ยคะ

 

ขอบคุณรูปภาพและเรื่องราวจาก

https://beaconfoodforest.org/

https://seattle.curbed.com/2019/1/28/18196269/beacon-food-forest-urban-agriculture

https://www.facebook.com/pg/beaconfoodforest/