ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับสนับสนุนทุนการทำเกษตรในเมืองประจำปี 2562 – 2563

โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)

ขอแสดงความยินดี และขอประกาศ

รายชื่อโครงการที่ได้รับสนับสนุนทุนการทำเกษตรในเมืองประจำปี 2562 – 2563

Land Sharing : แบ่งปันพื้นที่ แบ่งปันอาหาร แบ่งปันชีวิต”  จำนวน 15 โครงการ

โดยมีรายนาม ดังนี้ …….

และโครงการสวนผักคนเมือง ขอเรียนชี้แจง เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับทุกๆ
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุน ดังนี้

  • ภายในเสาร์ที่ 20 ตุลาคมนี้ ทางโครงการสวนผักคนเมือง จะส่งข้อคิดเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้กับทุกโครงการ ทางอีเมล์ของผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อนำความเห็นของคณะกรรมการไปปรับแก้ไข/เพิ่มเติมในข้อเสนอโครงการของท่านให้มีความสมบูรณ์ชัดเจน อีกครั้ง
  • โปรดส่งข้อเสนอโครงการที่มีการปรับแก้ไขตามคำแนะนำของกรรมการ ให้กับทางโครงการสวนผักคนเมือง ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 พร้อมเอกสารอื่นๆ ตามรายละเอียด เพื่อเตรียมสำหรับทำสัญญารับทุนโครงการ
  • โปรดเตรียมเข้าร่วมงานปฐมนิเทศโครงการ อบรมพื้นฐานการทำเกษตรในเมือง และเซ็นต์สัญญารับทุน ในวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน นี้ โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่การเงินของแต่ละโครงการเป็นหลักสำคัญที่จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม ส่วนสมาชิกท่านอื่นๆ ทางโครงการจะชี้แจงอีกครั้งว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้กี่ท่าน
  • ทั้งนี้รายละเอียด ความชัดเจน โครงการจะขอชี้แจงเพิ่มเติมทางอีเมล์ ขอให้ทั้ง 15 โครงการ ติดตามรายละเอียดที่แจ้งทางอีเมล์ ภายในเสาร์ที่ 20 ตุลาคมนี้