ต่อแปลงปลูกผักเองง่ายๆ ด้วยท่อ PVC


อันที่จริง เราสามารถที่จะออกแบบแปลงปลูกผักได้หลากหลายรูปแบบ ตามวัสดุที่เรามีอยู่ หรือหาได้ง่าย บางคนอาจใช้ไม้ บางคนอาจใช้อิฐ บางคนอาจใช้แท่งซีเมนต์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สำหรับการปลูกผักบนดาดฟ้า ซึ่งต้องการให้แปลงมีน้ำหนักไม่มากนัก เพื่อสะดวกในการขนย้าย และไม่ให้อาคารต้องรับน้ำหนักมากจนเกินไป การเลือกต่อแปลงด้วยท่อ PVC ก็ดูจะเป็นรูปแบบที่น่าสนใจ

วิธีที่นำมาแนะนำให้รู้จักกันคราวนี้ เป็นวิธีที่ครูอุษา แห่งสวนผักดาดฟ้าบ้านรังษีได้นำมาแบ่งปันในงานเทศกาลสวนผักคนเมือง ที่ผ่านมาค่ะ ตามมาดูกันเลยค่ะว่าครูอุษาทำอย่างไร

  1. สิ่งสำคัญคือ ต้องสำรวจพื้นที่ที่จะปลูกผัก แล้วคำนวณว่าจะให้แปลงผักของเรามีขนาดกว้าง ยาว และสูง เท่าไหร่ หากจะปลูกพืชกินใบก็ไม่ต้องต่อแปลงให้สูงมากนัก แต่หากจะปลูกพืชผักผล ก็ควรต่อแปลงให้มีความสูงมากขึ้นสักหน่อย
  2. เมื่อได้ขนาดแล้ว เราก็จะตัดท่อพีวีซีที่ซื้อมาให้ได้ตามขนาดความกว้าง  ความยาว และความสูง ของแปลง โดยเราจะตัดท่อในส่วนที่เป็นความกว้างทั้งหมด 4 อัน ความสูงทั้งหมด 8 อัน ความยาวทั้งหมด 4 อัน และเพื่อให้แปลงมีความแข็งแรงมากขึ้น ให้นำท่อพีวีซีส่วนที่เป็นความยาวนี้ มาแบ่งออกเป็นท่อนละ 3 ส่วนเท่าๆกัน ก็จะได้ส่วนที่เป็นความยาวทั้งหมด 12 อัน
  3. จากนั้นนำส่วนต่างๆมาประกอบเข้าด้วยกัน โดยด้านล่างของแปลง จะใช้ข้อต่อแบบสี่ทางตั้งเป็นตัวเชื่อมต่อท่อพีวีซีในช่วงความยาวของแปลงเข้าด้วยกัน
  4. จากนั้นใช้ข้อต่อแบบสามทางตั้ง เชื่อมตรงหัวมุม ให้ท่อพีวีซีตามความกว้าง และความยาว ได้เชื่อมต่อเข้าหากัน

  1. จากนั้นก็นำท่อพีวีซีในส่วนที่เป็นความสูงของแปลง มาต่อเข้ากับด้านล่างของแปลงรวมทั้งหมด 8 อัน
  2. จากนั้นใช้ข้อต่อแบบสามทาง เป็นตัวต่อเชื่อม ความยาวของแปลงในส่วนด้านบน และใช้ข้อต่อแบบสี่ทางตั้ง เป็นตัวเชื่อมตรงหัวมุม
  3. เพื่อเสริมให้แปลงมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นไปอีก แนะนำให้ตัดท่อพีวีซีตามความกว้างอีก 6 อัน และความยาวอีก 7 อัน (ไม่ต้องแบ่งเป็นส่วนๆ) จากนั้นนำมาด้ามระหว่างช่องว่างของแปลงด้านบนกับด้านล่าง ด้านละ 2 อัน โดยใช้ตัวล็อคพลาสติกเป็นตัวผูกมัดท่อเข้าไว้ด้วยกัน จากนั้นพลิกด้านล่างของเเปลงขึ้น เเล้วนำท่อพีวีซีตามยาวที่เหลืออีก 3 อันมาพาดด้านล่างเเปลง เเละใช้ท่อพีวีซีตามกว้างอีก 2 อันที่เหลือ วางคาด มัดด้วยตัวล็อคพลาสติก

  1. ตัดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด เพื่อปูรอบแปลงทั้งด้านล่าง และด้านข้าง แล้วเจาะรูเพื่อร้อยตัวล็อคพลาสติก มัดยึดเข้ากับตัวแปลง
  2. ปูด้วยผ้าพลาสติกอีกชั้น โดยใช้เชือกเย็บเข้ากับตัวแปลงให้เรียบร้อย
  3. เจาะรูระบายน้ำที่ผ้าพลาสติก

เพียงเท่านี้ก็ได้แปลงที่ต่อเองกับมือไว้ปลูกผักบนดาดฟ้าเรียบร้อยแล้วค่ะ ค่อยๆคำนวณ ค่อยๆนับจำนวนข้อต่อที่ต้องการ และลองประกอบเข้าด้วยกันดูนะคะ