ปลูกอาหารบนที่ทิ้งร้างในเมือง : หาเลี้ยงชีพตามความฝัน

หลายคนร่ำเรียนจนจบ แต่ยังไม่พบความฝัน หรือสิ่งที่ตัวเองรักที่จะทำ หลายคนพบความฝัน แต่ทำหล่นหาย ด้วยเงื่อนไขบ้างอย่างในชีวิต ในขณะที่บางคนพบความฝัน และเลือกที่จะเดินตามฝัน อย่างไม่หวั่นเกรง

Eric Larsen, Alex Liebman, Robin Major, Klaus Zimmerman, Emily Hanson, Nate Watters พวกเขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจที่จะทำเกษตรเหมือนกัน และได้โคจรมาพบกัน  เขาฝันร่วมกันว่า อยากจะทำเกษตรในเมืองให้ไม่เป็นเพียงงานอดิเรก แต่เป็นสิ่งที่สามารถหาเลี้ยงชีพในเมืองได้จริง สามารถที่จะขายผลผลิตที่เลี้ยงตัวเองได้จริง ในขณะเดียวกัน ก็สามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับเพื่อนบ้าน และชุมชนใกล้เคียงได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนรู้ในฟาร์ม หรือเรื่องของอาหารการกิน ที่สำคัญการทำเกษตรในเมืองเพื่อหาเลี้ยงชีพนี้ ยังมีส่วนช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมของเมืองดีขึ้นด้วย  เมื่อเขาฝันร่วมกัน  แม้ว่าจะยังไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าเป็นเช่นไร แต่พวกเขาก็เลือกที่จะออกเดินตามความฝัน และด้วยความที่เล็งเห็นว่าพื้นที่ดินว่างเปล่าในเมือง Twin Cities ของ Minnesota  นั้นยังคงมีเหลือมากมาย พวกเขาจึงตั้งใจจะใช้พื้นที่ร้างว่างเปล่าเหล่านี้ เป็นพื้นที่ทำเกษตร  และร่วมกันทำ Stone’s Throw Urban Farm ขึ้น

พวกเขาช่วยกันพลิกฟื้นผืนดินว่างเปล่า ที่ Frogtown and North End neighborhoods in Saint Paul และที่ the Phillips and Whittier neighborhoods of Minneapolis ให้กลายเป็นพื้นที่อาหารในเมือง รวมทั้งสิ้น 14 แห่งด้วยกัน  โดยที่ดินบางแห่ง เจ้าของมายกให้ใช้เอง ส่วนที่ดินบางแห่ง พวกเขาก็ไปค้นพบแล้วก็พยายามดำเนินการติดต่อเจ้าของเพื่อขอเช่า แต่ด้วยส่วนใหญ่เจ้าของที่มักจะยินดีให้ใช้โดยไม่คิดเงิน

และด้วยความที่ไม่มีคนทุนในช่วงปีแรกๆ พวกเขาจึงทำ Kickstarter campaign เพื่อหาเงินบริจาค ช่วยสนับสนุนค่าอุปกรณ์  เมล็ดพันธุ์ และการปรับเปลี่ยนที่ดิน ซึ่งก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างพื้นที่อาหารในเมือง และช่วยกันบริจาคจำนวนมาก

ตั้งแต่ปี 2011 จนถึงปัจจุบัน เขาสามารถผลิตอาหารเลี้ยงคนในเมืองได้อย่างต่อเนื่อง  มีลูกค้าทั้งที่เป็นสมาชิกระบบ CSA ที่จ่ายเงินล่วงหน้า และรับผักเป็นรายอาทิตย์ นอกจากนี้ก็ยังไปขายที่ตลาดนัดเกษตรกร และส่งให้ร้านอาหารหลายแห่งในเมือง

นอกจากพวกเขาจะได้เดินตามความฝันแล้ว ยังสามารถหาเลี้ยงชีพได้ แถมยังมีการจัดกิจกรรม ให้ความรู้เด็ก คนในชุมชน รับอาสาสมัครในสวน เพื่อเรียนรู้และช่วยกันเปลี่ยนแปลงระบบอาหารที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นด้วย

แม้ว่าปัจจุบันจะเหลือคนทำสวนหลักๆเพียง 3 คน คือ Eric Larsen, Caroline Devany, และ Robin Major แต่พวกเขาก็ยังคงมุ่งมั่นเดินตามความฝันต่อไป

ว่าแต่ความฝันของคุณคืออะไรคะ

ขอบคุณเรื่องราวและรูปภาพจาก

http://stonesthrowurbanfarm.com/