10 วิธีที่คุณจะมีส่วนช่วยสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืน

นอกจากการลงมือปฏิบัติการ เป็นผู้ผลิตอาหาร ปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมี ทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนทั้งเพื่อกิน และเพื่อขาย ด้วยตัวเองแล้ว หากเราเป็นผู้บริโภค เราก็สามารถมีส่วนช่วยสนับสนุน และสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนได้เช่นกัน Food Tank เขาได้แนะนำวิธีง่ายๆที่คุณเองก็สามารถลงมือทำได้ไว้ 10 วิธี  ลองมาดูกันนะคะ

1.เลือกกินอาหารในร้านอาหารท้องถิ่น อย่างน้องเดือนละ 1 ครั้ง หากเป็นไปได้ ควรเป็นร้านที่ใช้วัตถุในท้องถิ่น หรือไม่ได้ขนส่งมาไกล

2.เลือกซื้อผักผลไม้ตามฤดูกาล ซึ่งนอกจากจะได้อาหารที่มีคุณภาพแล้ว ยังมีรสลชาติดีด้วย

3. มองหาฟาร์ม เกษตรกร ที่อยู่ใกล้บ้าน ลองสำรวจส่งที่เขาปลูก วิธีการปลูก และช่วยสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยที่ปลูกแบบไม่ใช้สารเคมี แม้ว่าจะไม่ได้ใบรับรองก็ตาม

4. สนับสนุนระบบตลาดทางเลือก เช่นตลาดนัดเกษตรกร หรือสมัครสมาชิกรับผักกล่อง เพื่อช่วยสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย

5. ลองหัดทำกับข้าวกินเองดูบ้าง โดยรู้จักเลือกซื้อ และคัดสรรวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ และผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย

6. เรียนรู้ที่จะถนอมอาหาร เพื่อไม่ให้ต้องเหลืออาหารทิ้ง และสามารถเก็บถนอมอาหารที่มีอยู่ตามฤดูกาลไว้กินได้นานๆ เช่นทำแยม ทำผักดอง เป็นต้น

7. ทำความรู้จักกับผักพื้นบ้านต่างๆที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ลองเรียนรู้ที่ที่เก็บพืชผักเหล่านั้นมาทำอาหาร

8. ลองวางแผนเรื่องอาหารการกินของตัวเอง เพื่อให้ไม่ต้องมีอาหารเหลือทิ้ง

9. เรียนรู้ที่จะนำเศษผัก ผลไม้ และเศษอาหารที่เหลือกลับคืนสู่ผืนดิน ด้วยการทำปุ๋ยหมัก

10. เลือกซื้ออาหารที่มีหีบห่อ บรรจุภัณฑ์น้อยๆ เพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

ลองนำไปปฏิบัติกันดูนะคะ