ห้องครัวคนเมืองสัญจร

มาร่วมเรียนรู้การทำเกษตรนอกเมืองกับป้าป้อม และ ห้องครัวคนเมือง เริ่มตั้งแต่ดำนา หมักปุ๋ยจากเศษใบไม้แห้ง เสร็จกิจกรรมจากแปลงเกษตรแล้วก็มาทำอาหาร ทำขนมจากพืชผักที่เก็บได้จากสวน มาสัมผัสวิถีธรรมชาติ และ กินอยู่อย่างยั่งยืน ร่วมกันน่ะค่ะ