Losaeter : ความหวังของอาหารในอนาคต

กาลครั้งหนึ่งพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของ Losaeter คือท่าเรือเก่า บริเวณอ่าวซึ่งเป็นที่บรรจบกันของแม่น้ำ Alna กับแม่น้ำ Fjord ในเมือง Oslo เมืองหลวงแห่งประเทศนอร์เวย์

ตอนนี้ Losaeter กลายเป็นสถาบันทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ ที่ผสมผสานทั้งเรื่องของศิลปะ การทำเกษตรอินทรีย์ และการอบขนมปังแบบธรรมชาติ เข้าไว้ด้วยกัน และมุ่งหวังอยากจะฟื้นฟูพันธุกรรมพื้นบ้าน สืบทอดวัฒนธรรมอาหาร ตลอดจนสร้างความตระหนักให้ผู้คนได้เข้าใจเรื่องการกินอยู่อย่างยั่งยืน และลุกขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนช่วยกันสร้างทั้งระบบอาหาร ทั้งการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้น ผ่านการทำให้ดูอยู่ให้เห็น รวมถึงผ่านกิจกรรมต่างๆมากมาย

สถาบัน Losaeter แห่งนี้ เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่ใช้ชื่อตัวเองว่า Futurefarmers, Flatbread Society และ Future of Food Collective  พวกเขาช่วยกันสร้างสรรค์พื้นที่แห่งนี้ขึ้นมา จากที่อบขนมปังเพียงอย่างเดียว ตอนนี้ที่แห่งนี้มีทั้งส่วนที่เป็น Bakehouse สำหรับทำเรื่องขนมปัง มีทั้งส่วนที่เป็นพื้นที่ปลูกธัญพืชพื้นถิ่น ซึ่งเป็นเหมือนงานศิลปะและการอนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้านไว้ในขณะเดียวกัน

นอกจากนี้ก็มีส่วนที่ทำเกษตรในเมืองในรูปแบบ Allotment ซึ่งมีอยู่ร่วม 100 แปลง มีส่วนที่ใช้เลี้ยงสัตว์ และพื้นที่ส่วนกลาง ไว้สำหรับจัดกิจกรรม ซึ่งที่นี่เขาก็มีการกิจกรรมอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอด ทั้งการสอนทำขนมปังจากยีสต์ธรรมชาติ การสอนปลูกผัก อบรมเรื่องดิน เรื่องปุ๋ย เรื่องพืชผักพื้นบ้าน ตลอดจนการสอนศิลปะ ที่ผสมผสานเรื่องชีวิตในเมืองกับธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกัน

ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของที่แห่งนี้ คือการจัดเสิร์ฟอาหารเย็น ที่ตั้งใจเลือกสรรวัตถุดิบ และสรรสร้างแต่ละเมนูขึ้นมา ด้วยปรารถนาจะให้ผู้ที่มีโอกาสได้เข้ามาลิ้มลอง ให้เข้าใจถึงวัฒนธรรม และคุณค่าของอาหารที่แท้จริง แต่ละองค์ประกอบของเมนูที่นี่ จะให้ความสำคัญของทั้งกระบวนการผลิตที่เป็นธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับพืชพื้นถิ่น และหากเป็นส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์ ก็จะให้ความสำคัญกับส่วนที่ถูกทิ้ง หรือไม่ได้ความสนใจ นำมาปรุงให้มีรสชาติที่ลงตัว และได้คุณค่าขึ้นมา

ที่นี่เขาเชื่อว่า ความหวังของอาหารในอนาคตจะสร้างขึ้นมาได้ก็ผ่านการสร้างชุมชนแห่งการพูดคุยนี่แหละ ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยผ่านวงอาหาร หรือการพูดคุยผ่านการลงมือทำกิจกรรม อย่างการลงมือปลูกผัก หรือทำอาหารด้วยตนเอง เขาจึงตั้งใจสร้างสรรค์พื้นที่แห่งนี้ขึ้นมา เพื่อเปิดให้ผู้คนได้เข้ามาพบปะพูดคุย มาทำฟาร์ม มาอบขนมปัง มาเรียนรู้เรื่องอาหาร และรู้สึกเชื่อมโยงถึงกัน – – จากผืนดิน สู่ชีวิต และสู่สังคม

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก

https://www.independent.co.uk/travel/europe/oslo-urban-farm-losaeter-sustainable-dining-travel-food-community-dinners-a8404036.html

http://loseter.no/en