ณัฐคนางค์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล (ขนุน) นักสร้างสรรค์ ผู้เชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภค

ณัฐคนางค์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล หรือขนุน อายุ 32 ปี เป็นคนที่เติบโตมาในครอบครัวที่สนใจเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพมาตั้งแต่เด็ก แทนที่จะกินอาหารฟาสต์ฟู้ดเหมือนที่เด็กส่วนใหญ่ชอบ บ้านเธอกลับทำอาหารกินเอง ไม่อนุญาตให้เธอกินอาหารขยะเหล่านั้น จนเธอเติบโตขึ้นเรียนจบด้านเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้ทำงานบริษัทเป็นเวลาเกือบ 7 ปี ทำให้พบว่า ร่างกายเริ่มเสียสมดุล ป่วยบ่อย ที่สำคัญคือรู้สึกขาดอิสรภาพ ไม่เป็นตัวของตัวเอง เธอจึงลาออกและชวนคุณแม่ไปทำสวนผัก ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติที่เมืองกาญจน์ซึ่งคุณแม่มีที่อยู่ 4 ไร่

เป็นเวลากว่า 2 ปี เธอได้เรียนรู้บนเส้นทางแห่งวิถีเกษตร อาทิ เรื่องกระบวนการปลูกผักอินทรีย์แบบธรรมชาติ ตอนแรกเข้าใจว่าการปลูกผักอินทรีย์กินเองคืออยากปลูกอะไรก็ได้ตามใจฉัน แค่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าก็ถือว่าเป็นผักอินทรีย์แล้ว แต่พอลงมือทำเองก็พบว่ามันมากกว่านั้น บางฤดูผักที่อยากกินมันปลูกไม่ได้เพราะไม่ใช่ธรรมชาติของมัน เราก็ต้องเปลี่ยนชนิดพืชที่จะปลูก จากเลือกพืชที่อยากกินเป็นพืชที่ปลูกได้ตามสภาพอากาศขณะนั้น

“เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพดีที่แท้ทรู” “ในขณะที่เป็นเกษตรกร ผลผลิตเราเยอะ เราก็แปรรูปจากผลผลิตที่เรามี ในรูปแบบที่เราทำให้ตัวเองและครอบครัวกิน และใช้เราจะคิดมากในรายละเอียดการแปรรูปเพื่อคุณภาพจริงๆ ไม่ใช่วัตถุดิบเป็นอินทรีย์ แต่กระบวนการอื่นๆไม่โอเค”

ที่น่าสนใจคือ ขนุนไม่เพียงตั้งใจจะผลิตอาหารที่ดีเพื่อตนเองและครอบครัวเท่านั้น แต่เธอยังตั้งใจจะผลิต และแปรรูปสินค้าที่ดีเพื่อผู้บริโภคด้วย โดยเธอมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตในสวนที่ภูมิใจ 2 อย่างด้วยกันคือ

  • กล้วยอาบแดด ที่ใช้กล้วยพื้นบ้านซึ่งเป็นมรดกสืบทอดมาจากรุ่นตารุ่นยายทำ จึงได้กล้วยตากไส้สีแดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว กล้วยทุกลูกจะผ่านการนวดด้วยความรู้สึกใส่ใจเป็นพิเศษ ก่อนที่จะตั้งใจตาก และดูแลอย่างดี เพื่อส่งมอบสินค้าที่ดีที่สุดไปยังผู้บริโภค ไม่น่าแปลกใจที่กล้วยอาบแดดจะมีราคาถึงกิโลกรัมละ 200 บาท
  • แชมพูมะกรูดและสบู่ธรรมชาติ ขนุ่นก็ทำขายด้วย ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ก็ได้มาจากการที่เธอสนใจเรื่องสุขภาพ และเรียนรู้ที่จะทำของใช้เองจาก
    ธรรมชาติมากขึ้น

หัวใจสำคัญในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดของขนุนคือ การใช้หัวใจในการทำ ทดลอง เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ผ่านมือ ผ่านความรู้สึก จนกระทั่งเข้าใจ และผลิตออกมาเป็นสินค้าแต่ละอย่างและสื่อสารถ่ายทอดเรื่องราวไปยังผู้บริโภค ไม่เพียงสินค้าแปรรูปเท่านั้น ตอนนี้ขนุนกำลังตั้งอกตั้งใจพัฒนาเรื่องการปลูกผัก และเลี้ยงไก่ไข่ วางแผนจะขายผลผลิตในรูปแบบระบบสมาชิกต่อไป อีกทั้งยังมีความฝันว่า อยากจะจัดอบรมแบ่งปันวิชาความรู้ให้คนอื่น และเปิดบ้านเป็น farm stay ให้คนได้เข้ามาเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันด้วย