ห้องครัวคนเมือง @ร้านบ้านนาวิลิต

กลับมาอีกครั้งกับ #ห้องครัวคนเมือง# จะพาเหล่านักปลูก นักปรุง มาที่ “ร้านบ้านนาวิลิต” แถวราชดำริ ซึ่งเป็นร้านที่จำหน่ายสินค้า Organic ในย่านใจกลางเมืองและมีการจัดตลาดสีเขียวภายในพื้นที่ร้านทุกวันพฤหัส โดยจุดประสงค์ของร้านบ้านนาวิลิต คือ เป็นพื้นที่เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกันระหว่าง คนชนบท และ คนเมือง พร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการนำวัสดุเหลือใช้ภายในร้านกลับมาใช้ใหม่ (Re-use) และจำหน่ายพืชผักที่ปลูกในระบบนิเวศหรือสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ทำให้ไม่มีปัญหาการใช้สารเคมี เช่น ปุ๋ยเคมี หรือ ยาฆ่าแมลง

ในครั้งนี้ได้เลือก แก่นตะวัน หรือ Jerusalem artichoke มาเป็นวัตถุดิบในเมนู “สตูเนื้อ” โดยนำมาใช้แทนมันเทศ เนื่องจากเป็นผักกินหัวที่มีปริมาณน้ำตางสูง ทนแล้งได้ดีและสามารถนำมาผลิตเอทานอล (Ethanol) ได้ รับรองว่า สตูเนื้อ ต้องน่ากินและอร่อยแน่นอน มาลองชมกันได้เลย

และแวะมาซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ที่ ร้านบ้านนาวิลิต ชั้น 1 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ (Regent House) ราชดำริ ตลาดสีเขียว ทุกวันพฤหัส เวลา 10.00-14.00 น. Tel 02-651-9779 หรือ 089-481-8976