งานมหกรรมพันธุกรรมท้องถิ่นและฟื้นฟูทรัพยากร: เบิ่งแญง อีสานมั่นยืน พลิกฟื้น มูนมัง

เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมพันธุกรรมอีสาน- เบิ่งแญง อีสานมั่นยืน พลิกฟื้น มูนมัง ณ หอประชุมอำเภอเมือง ศรีสะเกษ โดยงานมหกรรมจัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเข้าถึงงานนโยบาย ร่วมถึงแผนงาน กฎหมาย ข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเครือข่ายภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาต่างๆ เพื่อสร้างความยั่งยืนและความมั่นคงทางทรัพยากรของท้องถิ่นและชุมชน

โดยวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 นายธวัช สุระบาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดงานมหกรรมพันธุกรรมท้องถิ่นและฟื้นฟูทรัพยากร จากนั้นคุณอุบล อยู่หว้า ประธานเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน ได้นำผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและร้านค้าสินค้าท้องถิ่นจากภาคอีสานและภาคอื่นๆภายในงาน ถัดจากนั้นได้มีจากจัดกิจกรรมเสวนาตามจุดต่างๆ ตลอดทั้งวัน และมีการจัดประกวดพันธุ์ข้าวจ้าว และ ข้าวเหนียว ซึ่งคัดเลือกและเพาะพันธุ์โดยเกษตรกรภาคอีสานซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า ข้าวอีสานนั้นมีความนุ่ม หอม อร่อยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละท้องถิ่น

ภาพการประกวดพันธุ์ข้าวจ้าวและข้าวเหนียว ซึ่งให้ผู้เข้าร่วมงานมาชิมและลงคะแนน 

นิทรรศการของมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนประกอบด้วย นิทรรศการคนรุ่นใหม่โดยโครงการสวนผักคนเมือง ร้านไร่ทอง ออร์แกนิกส์ และมุมพบปะเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างคุณมงคล เหล่ามาลา (อึ๋ง) และคุณณัฐคนางค์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล (ขนุน)

นิทรรศการคนรุ่นใหม่ได้แสดงเรื่องราวของเกษตรกรรุ่นใหม่ซึ่งส่วนมากล้วนเคยเป็นพนักงานกินเงินเดือนในเมืองก่อนลาออกจากงานประจำเพื่อมาทำเกษตรด้วยความคิดของนักพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมสีเขียวและสร้างแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่ให้หันมาทำอาชีพเกษตรกรมากขึ้นซึ่งในปัจจุบันจำนวนเกษตรกรได้ลดลงต่อเนื่องทุกปี

ช่วงบ่ายมีจัดกิจกรรมเสวนาเกษตรกรรุ่นใหม่ อาทิ คุณกมล หอมกลิ่น คุณจารุวรรณ สุพลไร่ คุณยวนใจ ชินวงษ์ คุณมงคล เหล่ามาลา และคุณลลนา ศรีคราม  

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 นอกจากกิจกรรมเสวนาและซื้อขายสินค้าเกษตรท้องถิ่นของชุมชนแต่ละแห่งนั้น กิจกรรมการแจกและแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่นก็เป็นอีกหนึ่ง Highlight ที่ผู้ร่วมงานและเกษตรกรหึความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเมล็ดพันธุ์พืชแต่ละชนิดได้ทุกคัดเลือกโดยเกษตรกรและผู้เชียวชาญมาอย่างดีจนแน่ใจแล้วว่าเมล็ดพันธุ์พืชแต่ละชนิดให้ผลผลิตดีและมีคุณภาพสูง ตัวอย่างเมล็ดที่นำมาแลกเปลี่ยนกันเช่น ข้าว ฟักทอง มะกล่ำ พริก แตง เป็นต้น

ภาพการแจกและแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์พืฃท้องถิ่น ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก