โครงการอบรมวิชาการเกษตรสำหรับประชาชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกทม.

หัวข้อ: พืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์

เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ได้ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการอบรมวิชาการเกษตรสำหรับประชาชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกทม. ในหัวข้อ “พืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิสุขภาพไทย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร ณ อาคารเรือนกระจก สวนลุมพินี โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปลูก การดูแล และการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรให้แก่คนเมืองที่สนใจปลูกพืชสมุนไพรไว้ใช้ในครัวเรือน ซึ่งส่งเสริมให้คนเมืองห่างไกลโรคภัยและใช้สมุนไพรให้ถูกต้องตามหลักแพทย์แผนไทย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โดยวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 คุณวิโรจน์ ปลอดสันเทียะ (พี่โรจน์) ได้เป็นวิทยากรอบรมเทคนิคการปลูก การดูแล และการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในทางการเกษตร โดยเริ่มตั้งแต่การปรุงดิน การหมักปุ๋ยใบไม้แห้ง การเพาะพันธุ์ การทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากน้ำซาวข้าว ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว แถมท้ายด้วยการแจกต้นสมุนไพรให้แก่ผู้เข้าอบรมเพื่อนำไปปลูกไว้ใช้เองที่บ้านอีกด้วย

ตัวอย่างพืชสมุนไพรในครัวเรือนที่นำมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม เช่น อัญชัน เตยหอม กระเจี๊ยบแดง ขิง ข่า ขมิ้นชัน กระชาย พลูคาว ว่านชักมดลูก จิงจูฉ่าย และสมุนไพรอื่นๆ เป็นต้น

  

ตบท้ายด้วยวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 พท.ภ.บงกช กสิกิจดำรง (คุณทราย) ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องอาหารสมุนไพรฉบับคนเมือง กับการดูแลสุขภาพทางเลือก โดยสอนเมนูอาหารง่ายๆ กับสมุนไพรใกล้ตัว เพื่อดูแลสุขภาพและสาธิตเมนู เมี่ยงสมุนไพร โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือทำและกินด้วยซึ่งได้ทั้งความรู้การทำอาหารและสุขภาพดีด้วย

สุดท้ายทางโครงการสวนผักคนเมืองขอขอบคุณมูลนิธิสุขภาพไทย และ กรุงเทพมหานคร ที่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ รวมถึง พี่โรจน์ – วิโรจน์ ปลอดสันเทียะ และ คุณทราย – พท.ภ.บงกช กสิกิจดำรง ที่สละเวลามาเป็นวิทยากรที่ให้ความรู้การปลูก การทำอาหาร และการใช้พืชสมุนไพรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ทางโครงการสวนผักคนเมืองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการผลิตพืชสมุนไพรไว้ใช้เองในครัวเรือน ซึ่งสร้างสุขภาพดีแก่คนในครอบครัว ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และสามารถแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจสมุนไพรคนอื่นๆ ในอนาคตสืบต่อไป