ผักไม่งาม ดินอาจดีไม่พอ

ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกๆ ของการปลูกพืช เนื่องจากเป็นเเหล่งอาหารที่จะหล่อเลี้ยงให้พืชได้เจริญเติบโต

อย่างไรก็ตาม ขึ้นชื่อว่าดินเพียงอย่างเดียวคงไม่พอ เราต้องรู้ด้วยว่าดินที่ใช้นั้นมีลักษณะเช่นไร เเละควรปรับปรุงให้เหมาะกับการปลูกพืชอย่างไร

เราสามารถเเบ่งดินออกได้เป็น 3 ชนิดใหญ่ๆ คือ

  1. ดินเหนียว เป็นดินที่มีเนื้อดินค่อนข้างละเอียด ดูดซับน้ำดี เเต่ระบายน้ำไม่ดี มีการเกาะรวมตัวกันเเน่น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องผสมอินทรียวัตถุอย่างทราย หรือขี้เถ้าเเกลบลงไป เพื่อให้ดินระบายน้ำดีขึ้น รวมถึงควรเพิ่มปุ๋ยหมักเเละปุ๋ยคอกอันเป็นสารอาหารให้กับพืชลงไปด้วย
  2. ดินทราย เป็นดินที่มีเนื้อดินหยาบ ไม่เกาะตัวกัน มีการระบายน้ำดีมาก เเละไม่สามารถอุ้มน้ำได้ ดังนั้นจึงควรเติมอินทรียวัตถุที่อุ้มน้ำได้ลงไป เช่นขุยมะพร้าว เเละขี้เถ้าเเกลบ เเละควรเติมปุ๋ยหมักเเละปุ๋ยคอกลงไปด้วยเช่นกัน
  3. ดินร่วน เป็นดินที่มีส่วนผสมของดินทรายเเละดินเหนียวในปริมาณที่เหมาะสม สามารถดูดซับน้ำได้ปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์สูง จึงเหมาะเเก่การปลูกผัก

สำหรับคนที่ต้องพึ่งดินถุงที่ขายตามท้องตลาด แล้วมักประสบปัญหาเรื่องผักไม่งาม ก็เเนะนำว่าควรหาอินทรียวัตถุมาปรับปรุง เเละเพิ่มธาตุอาหารในดินด้วย เพราะดินที่ซื้อกันมาอาจไม่มีความสมบูรณ์เพียงพอ โดยอาจใช้ส่วนผสมดังนี้

  • ดินร่วน/ดินถุง     1   ส่วน
  • แกลบดิบ            1   ส่วน
  • ขุยมะพร้าว         1   ส่วน
  • ขี้เถ้าเเกลบ        1   ส่วน
  • ปุ๋ยหมัก              1   ส่วน
  • ปุ๋ยคอก              1   ส่วน

หากหาได้ไม่ครบทั้งหมด ก็อาจลดเหลือเพียง ดิน 1 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1 ส่วน เเละขี้เถ้าเเกลบหรือขุยมะพร้าว 1 ส่วน ก็ได้ โดยแนะนำว่าหากต้องการให้ได้ผลผลิตดี ก็ควรจะผสมดินให้เข้ากันแล้วรดน้ำให้ชุ่ม ให้ได้ ความชื้นประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์  หากไม่ทราบก็ลองวัดง่ายๆ โดยรดน้ำแล้วลองใช้มือกำดินที่ผสมแล้วดู ถ้าความชื้นได้ที่จะต้องไม่มีน้ำไหลออกตามง่ามมือ และเมื่อแบมือ ดินก็ยังคงจับกันเป็นก้อนอยู่ จากนั้นหากวัสดุคลุมดิน บ่มทิ้งไว้ประมาณ 20-30 วัน หากไม่มีที่ก็อาจจะใช้วิธีใส่กระสอบบ่มดินไว้ก็ได้ เมื่อถึงกำหนดแล้วจึงนำดินที่ปรุงแล้วนี้มาปลูก

ขอบคุณ คุณชูเกียรติ โกเเมน และลุงเทพที่แบ่งปันความรู้มา ณ ที่นี้