ทำแปลงอย่างไรดี

สำหรับผู้ที่มีพื้นดินว่างพอจะทำแปลง สิ่งที่ควรคำนึงถึงมีดังนี้

1. ทิศทางแสง: 

  • หากแปลงอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านที่ไม่อาคารบัง ผักจะได้รับแสงแดดทั้งวัน ทำให้เติบโตดี
  • หากแปลงอยู่ด้านข้าง ผักจะได้รับแดดเพียงครึ่งวัน แต่ถ้าได้รับน้อยกว่านั้น ผักอาจเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควร
  • ควรวางแปลงในแนวทิศเหนือ-ใต้ เพื่อให้ผักได้รับแสงแดดเท่ากันตลอดทั้งแปลง หากจำเป็นต้องวางแนวตะวันออก-ตะวันตก แนะนำว่าอาจทำเป็นแปลงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแทนสี่เหลี่ยมผืนผ้า

2. ขนาดแปลง:

  • ขนาดแปลงไม่ควรกว้างเกิน 1 เมตร เพื่อให้สะดวกต่อการทำงาน ส่วนความยาวสามารถทำได้ตามขนาดของพื้นที่ เช่น 4 เมตร 5 เมตร หรือ 6 เมตร
  • ควรมีช่องว่างระหว่างแปลงอย่างน้อย 50 เซนติเมตร เพื่อให้สะดวกในการปลูก รดน้ำ และเก็บผลผลิต
This is an evaluation image and is Copyright Dawn Hudson. Do not publish without acquiring a license. Image number: 0110-1103-0211-3946. http://www.acclaimimages.com/_gallery/_pages/0110-1103-0211-3946.html

3. การเตรียมดิน:

  • ควรขุดแปลงพลิกหน้าดิน ตากแดดไว้ 7 วัน
  • ทำแปลงกว้าง 1 เมตร ยาว 4 หรือ 5 เมตร โดยขุดดินลึกประมาณ 30 เซนติเมตร หรือ 1 หน้าจอบ แล้วใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร อาจใส่เมล็ดสะเดาบดคลุกลงไปด้วย เพื่อช่วยป้องกันโรคและแมลง คลุกเคล้าให้เข้ากัน
  • รดน้ำหมักชีวภาพให้ชุ่ม
  • ทิ้งไว้ 3-5 วัน จึงพร้อมที่จะปลูกผัก

หากใครสามารถเตรียมดินแบบสองชั้น โดยขุดลึกลงไปอีก 30 เซนติเมตร แล้วใส่ปุ๋ย จากนั้นเตรียมดินชั้นบนอีกครั้งตามที่แนะนำ ก็จะทำให้ดินอุดมสมบูรณ์มากขึ้น การระบายน้ำ และระบายอากาศก็ได้ดีกว่าด้วยค่ะ