อิ่มแบบ 3 in 1 ทั้งตา ใจ เเละท้อง กับสวนครัวลอยฟ้า

หลายคนอาจนึกว่าการปลูกผักสวนครัวนั้นไร้ซึ่งความงาม ทำให้พลาดไม่ค่อยอยากนำมาปลูกสักเท่าไหร่ เพราะมีบ้านกับเขาทั้งที ก็อยากมีสวนสวยๆ ไว้ชมให้ชื่นใจ แต่ความจริงแล้วการปลูกผักสวนครัวก็สามารถสร้างสรรค์ให้เกิดความสวยงามขึ้นมาได้ไม่น้อยเช่นกัน แถมนอกจากอิ่มอกอิ่มใจแล้ว ยังได้อิ่มท้องด้วย

สำหรับรูปแบบของสวนครัวลอยฟ้าก็เป็นการปลูกผักสวนครัวแบบใช้ภาชนะปลูกที่มีน้ำหนักเบา สามารถดัดแปลงให้มีขอสำหรับแขวน หรือ เกี่ยวได้ และนำไปแขวนตามจุด หรือมุมต่าง ๆ ของที่พักอาศัย เหมาะสำหรับที่พักอาศัยที่มีขนาดเล็ก มีพื้นที่ว่างเล็กน้อย เช่น ตามกำแพง ริมรั้ว ระเบียง ริมหน้าต่าง


หลักสำคัญของการปลูกผักลอยฟ้า

  • สวนครัวลอยฟ้าควรแขวนสูงประมาณ 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน
  • วัสดุที่ใช้ในการปลูกอาจเลือกเป็นกาบมะพร้าว กะลามะพร้าว หรือวัสดุเหลือใช้และกระถางที่หาได้ตามท้องตลาด
  • ผักที่เลือกมาปลูกควรเป็นผักที่หยั่งรากตื้นและรากลึกไม่เกิน 10 เซนติเมตร เช่น ผักบุ้งจีน กวางตุ้ง ผักกาดหอม  โหระพา กะเพรา (ข้อมูลชนิดผักหยั่งรากตื้น-ลึก : http://bit.ly/2zgcPfp)
  • ควรเป็นผักที่ชอบอากาศเย็น เพราะผักสวนครัวลอยฟ้าเหล่านี้จะโดนลมโกรก และมีอุณหภูมิรอบตัวต่ำกว่าผักที่ปลูกบนดิน หรือบางคนอาจปลูกผักในห้องปรับอากาศ ก็ควรเลือกผักพวก ปวยเล้ง ตั้งโอ๋ พริกยักษ์ เป็นต้น
ข้อควรระวัง! คือ ความชื้นของสวนครัวลอยฟ้าจะระเหยอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงต้องหมั่นรดน้ำอยู่บ่อยๆ

วิธีการปลูกและดูแล

  • จัดเตรียมภาชนะในการปลูก รองพื้นด้านในด้วยกาบมะพร้าว แล้วใช้ดินผสมปุ๋ยหมักใส่ไปจนเต็มกระถาง
  • จากนั้นก็ย้ายต้นกล้าผักที่เพาะเมล็ดพันธุ์ไว้เรียบร้อยแล้วในกระบะเพาะ มาปลูกในภาชนะที่เตรียมไว้ภาชนะละ 1 ต้น
  • รดน้ำเช้า-เย็น แล้วใช้น้ำหมักชีวภาพผสมน้ำ 1:500 ส่วน รดผักสัปดาห์ละครั้ง ผักก็จะเจริญเติบโตได้อย่างดี