ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง สาขาเจ้าชายผัก (ลาดพร้าว 71)

หลักสูตรอบรมเบื้องต้น

ปลูกความสุขในบ้าน,ปลูกมะนาว,วิชาพึ่งตัวเอง,การดูแลสุขภาพทางเลือก

ที่ตั้ง

อบรมสวนผักคนเมือง Veggie Prince 9/27 สตรีวิทยา 2 ซอย 3, ลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร 10230, ประเทศไทย