ศูนย์อบรมสวนผักหฤหรรษ์ปันยิ้ม

หลักสูตรอบรมเบื้องต้น

สวนผักกับเด็ก,ศิลปในสวน,ปลูกผัก,พึ่งตนเองในเมือง

ที่ตั้ง

14.06994, 100.5494