ศูนย์อบรมปลูกง่ายๆสไตล์คนเมือง

หลักสูตรอบรมเบื้องต้น

ปลูกผักง่ายๆสไตล์คนเมือง,อาหารจากสวน, พึ่งตนเองในเมือง

ที่ตั้ง

13.71876, 100.6049