ชนิดผักกับปริมาณน้ำ

 

ปลูกผักก็ต้องย่อมรดน้ำ แต่รู้ไหมว่า ผักบางชนิดรดน้ำมากไปก็ไม่ดี

บางชนิดรดน้อยไปก็ไม่โต แล้วต้องรดเท่าไหร่คือพอดีล่ะ