ทำไมป่าอาหาร (Food Forest) จึงเป็นคำตอบของการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ?

.“Urban” กับ “forest” เป็นคำสองคำที่มักไม่ค่อยไปด้วยกันได้ ดังนั้นเมื่อเราพูดถึงการมีสวนป่าอาหารที่กินได้ในเมืองหรือที่รู้จักกันในชื่อ Food Forest ผู้คนต่างสงสัยและถามว่าจะทำได้อย่างไร? .

Seedwebs

February 14, 2022

ปลูกผัก เดือนธันวาคม

เข้าสู่ต้นเดือนธันวาคม อากาศก็เริ่มเย็น เป็นฤดูที่ปลูกผักอะไรก็งามดีทั้งนั้น หากไม่อยากจะปลูกผักสลัดเพียงอย่างเดียว มาเดือนนี้เราแนะนำผักมาให้ปลูก 6 ชนิด ได้แก่ พริกหวาน ถั่วลันเตา กะหล่ำปรี กะหล่ำดอก ฟังทอง และหัวไชเท้า อยากปรุงเมนูอาหารอะไร ก็ปลูกได้เลยจร้า

Seedwebs

December 2, 2021

อาหารและการทำเกษตรฟื้นฟู: ความอยู่รอดและการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่

“เกษตรกรรมฟื้นฟูให้คำตอบในการแก้ใขวิกฤตดิน วิกฤตอาหาร วิกฤตสภาพภูมิอากาศ และวิกฤตประชาธิปไตย” Dr. Vandana Shiva ผู้ร่วมก่อตั้ง Regeneration International เกษตรกรรมฟื้นฟูและการจัดการปศุสัตว์แบบองค์รวมเป็นอีกก้าวที่สำคัญของอาหารและการทำเกษตรอินทรีย์ ไม่เพียงแต่การหลีกเลี่ยงการใช้ยาฆ่าแมลงที่เป็นพิษ ปุ๋ย กากตะกอนน้ำเสีย เมล็ด GMO และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มากเกินไป แต่ยังช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ของดิน การกักเก็บน้ำ การกักเก็บคาร์บอน และ การดำรงชีวิตในชนบทอีกด้วย การฟื้นฟูได้กลายเป็นหัวข้อที่ร้อนแรงที่สุดในวงการอาหารธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ ในเวลาเดียวกัน นักเคลื่อนไหวด้านสภาพอากาศได้หารือเกี่ยวกับบทบาทของการทำเกษตรอินทรีย์และการฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางการเกษตร และการแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศส่วนเกินในดินและภูมิประเทศทางการเกษตร ภายในองค์กร Regeneration International เอง ซึ่งขณะนี้มีบริษัทในเครือกว่า 400 แห่ง ใน 60 ประเทศ จุดสนใจหลักของเรา คือ การก้าวไปไกลกว่าพื้นฐานของการฟื้นฟูเพื่อระบุ “แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด” ในการฟื้นฟูและทำอินทรีย์ทั่วโลก และหาวิธีใช้นวัตกรรมของเกษตรกร ความต้องการของตลาด การปฏิรูปนโยบาย และการลงทุนภาครัฐและเอกชนเพื่อขยายและขยายแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้ในเชิงคุณภาพเพื่อให้อินทรีย์และการฟื้นฟูกลายเป็นบรรทัดฐานแทนที่จะเป็นเพียงทางเลือกสำหรับระบบอาหาร การทำเกษตรและการใช้ที่ดินมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่เสื่อมโทรมทั่วโลก ไม่ว่าเราจะก้าวไปไกลกว่าแค่การรักษาอาการของความเสื่อมโทรมของดาวเคราะห์ของเรา และแทนที่ระบบอาหารใหม่ที่ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ได้ รวมไปถึงเกษตรกรรมและการใช้ที่ดิน ควบคู่ไปกับแนวทางปฏิบัติด้านพลังงานหมุนเวียนและความร่วมมือระดับโลกแทนการแข่งขันและความขัดแย้งที่มีอำนาจเหนือกว่า มิฉะนั้นเราจะผ่านจุดนั้นไปในไม่ช้าแบบที่ไม่มีวันหวนกลับ ในปี 2010 คุณ Olaf […]

Seedwebs

November 29, 2021

ฤดูกาลจัดการผลผลิตมาถึงแล้ว !!!

ชวนปลูกผัก รักชุมชน พ้นโควิด . โครงการส่งเสริมเกษตรในเมืองฯเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของกลุ่มชุมชนที่มีความเปราะบางด้านอาหารในพื้นที่เมือง เพื่อร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของกลุ่มชุมชนที่มีความเปราะบางด้านอาหารด้วยเกษตรในเมือง จำนวน 30 โครงการ โดย สำนักสร้างสรรค์โอกาส ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมเสริมสุขภาพ (สสส.) และสวนผักคนเมือง ได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่เดือนเมษายนต้นปีที่ผ่านมา จนตอนนี้เวลาล่วงเลยมา 4 เดือนแล้ว หลายโครงการได้ปลูกผัก ผลิตอาหาร มาได้หลายรอบแล้ว . โดยแต่ละพื้นที่นั้นมีผลผลิตที่แตกต่างชนิดกันตามใจปากของคนที่ปลูก ทั้งผักสลัด ผักพื้นบ้าน ผักกินใบ ผักยืนต้น ผักยอดฮิตที่ทุกโครงการปลูกคือ ผักบุ้ง เพราะตอนที่ทุกกลุ่มทดลองปลูกกันในช่วงปลายร้อนต้นฝน เป็นช่วงเวลาที่อากาศเอื้อต่อการปลูก อีกทั้งยังเป็นผักที่ใช้ทดลองได้ง่ายว่าดินของเรานั้นดีหรือยัง . ฟาร์มสุข ปลูกผักดาดฟ้า รัชดาท่าพระ . ที่ร้าง ไม่ห่างรัก ร่วมปลูกผัก เพื่อชุมชน . ส่วนวิธีการจัดการผลผลิตนั้นก็มีมากมายตามบริบทในแต่ละกลุ่ม โดยทุกกลุ่มก็จัดการแบ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค์โครงการ คือ แบ่งปันกันเองในกลุ่ม เหลือกินถึงนำไปขาย แต่บางกลุ่มนั้นก็เหมือนประชาชนไทยจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ที่มีรายได้ลดลง หรืออาจต้องกักตัว หรือป่วย ผลผลิตที่ได้ก็จะนำไปช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้ […]

Seedwebs

August 27, 2021

Link Download เอกสารประกอบการอบรมออนไลน์ “ฤดูกาลความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤติ” วันที่ 23-24 ก.ค. 2564

.อย่าปล่อยให้วิกฤต….ลดทอนความมั่นคงทางอาหารของเรา. อย่าปล่อยให้วิกฤต….ลดทอนสิทธิในการเข้าถึงอาหารของเรา. อย่าปล่อยให้วิกฤต….ลดทอนความมั่นคงของเรา..

Seedwebs

July 24, 2021

ปฏิบัติการ : ฤดูกาลความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต

อย่าปล่อยให้วิกฤต….ลดทอนความมั่นคงทางอาหารของเรา อย่าปล่อยให้วิกฤต….ลดทอนสิทธิในการเข้าถึงอาหารของเรา อย่าปล่อยให้วิกฤต….ลดทอนความมั่นคงของเรา

Seedwebs

June 29, 2021

จากบ่อทิ้งขยะสู่พื้นที่อาหารให้คนเชียงใหม่ในภาวะวิกฤต COVID-19

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา World Economic Forum ร่วมกับ Thomson Reuters Foundation หรือสำนักข่าว REUTERS ได้เผยแพร่การพัฒนาพื้นที่บ่อทิ้งขยะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ไปเป็นพื้นที่ผลิตอาหารและปศุสัตว์ให้แก่คนกลุ่มเปราะบางในช่วงวิกฤตโควิด และเป็นที่ต้นแบบในการใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นประโยชน์ที่ควรค่าแก่การศึกษา

Seedwebs

March 9, 2021

ถ้าถามว่าเป็นสมาชิกโครงการสวนผักคนเมืองดีอย่างไร??

ก็ดีตรงที่มีพี่เลี้ยง ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเกษตรในเมือง ลงพื้นที่เคยให้คำแนะนำ ให้ความรู้ ติดตามจนชุมชนสามารถสร้างพื้นที่อาหารของชุมชนได้

Seedwebs

February 11, 2021

Deloitte: A Shock of the food system

การเกิดวิกฤต COVID-19 ได้สร้างผลกระทบต่อระบบอาหารในทุกระดับไปทั่วโลก โครงสร้างระบบอาหารสมัยใหม่ต้องปรับตัวขนานใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค ภาครัฐและเอกชน การเผชิญวิกฤตในครั้งนี้ทำเราตระหนักได้ว่าเรากำลังเผชิญความไม่แน่นอนสูงขึ้น ทำให้แผนและนโยบายที่วางไว้ต้องหันกันมาทบทวนกันใหม่ทั้งหมด’ COVID-19 กับการเขย่าระบบอาหารรูปแบบใหม่อย่างมโหราฬ ระบบอาหารรูปแบบใหม่ (modern food system) ที่เราพึ่งพาก่อนวิกฤตโรคระบาดจะเข้ามา ได้เคยถูกยกย่องว่าเป็นระบบอาหารที่­ป้อนอาหารให้แก่พลเมืองโลกไม่ให้เกิดภาวะขาดสารอาหารได้อย่างมาก ซึ่งลดการขาดสารอาหารจากร้อยละ 50 ของประชากรโลกในปี 1945 มาอยู่ที่ร้อยละ 10.8 ในปี 2017 ระบบห่วงโซ่อุปทานได้ถูกออกแบบให้มีการกระจายอาหารอย่างรวดเร็วและทันต่อความต้องการของผู้บริโภคตามร้านสะดวกซื้อต่างๆ ด้วยระบบโลจิสติกสที่ทันสมัย อย่างไรก็ตาม อาหารในราคาถูกและสะดวกสบายจากระบบดังกล่าวก็นำมาซึ่งราคาที่ต้องจ่ายจากห่วงโซ่ที่ยาวและซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและค่าใช้จ่ายแอบแฝงที่มากับผลทางจริยธรรม การเข้ามาของโควิดส่งผลห่วงโซ่อุปทานของระบบอาหาร (Modern food system value chain)  ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำดังนี้ ภาคการผลิต (Production) ประกอบด้วยฟาร์ม เกษตรกร ผู้ผลิตอาหาร รวมไปถึงผู้ทำปัจจัยการผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย อาหารสัตว์ เป็นต้น แหล่งผลิตอาหารหลายแห่งส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาแรงงานจากนอกประเทศ วิกฤตครั้งนี้ทำให้ฟาร์มหลายแห่งขาดแคลนแรงงาน อาทิเช่น ที่เยอรมันและฝรั่งเศสขาดแรงงานไปกว่า 200,000 คน ที่สเปนก็ขาดแรงงานกว่า 150,000 คนเช่นกัน การขาดแคลนแรงงานทำให้ผลผลิตที่จะป้อนสู่ตลาดลดลง รวมไปถึงการควบคุมเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตก็ลดลงเช่นกัน […]

Seedwebs

January 25, 2021

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเกษตรอันใหม่ ของ Oakland ทำให้การทำฟาร์มในเมืองนั้นเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นอย่างมาก

มันเป็นวันที่หมอกลงจัดที่ City Slicker Farms เมือง West Oakland  ใน Union Plaza Park แต่เมื่อมองไปที่กล่องทำสวนเขียวชอุ่มอยู่นั้น เราจะเห็นว่ามันอุดมไปด้วยโหระพา สวิสชาร์ด และผักใบเขียวซึ่งมันยากที่จะเชื่อว่าฤดูกาลเพาะปลูกนั้นใกล้จะสิ้นสุดแล้ว ในขณะที่อาสาสมัครกำลังปลูกผักรากสำหรับฤดูหนาวและเก็บมะเขือเทศสีเขียวลูกสุดท้าย และมีผู้สนับสนุนนโยบายทางอาหารบางคนกำลังพยายามที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ดี ๆ ของความเปลี่ยนแปลงในสภาเทศบาลเมือง Oakland

Seedwebs

October 7, 2020
1 2