งานมหกรรมพันธุกรรมท้องถิ่นและฟื้นฟูทรัพยากร: เบิ่งแญง อีสานมั่นยืน พลิกฟื้น มูนมัง

เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมพันธุกรรมอีสาน- เบิ่งแญง อีสานมั่นยืน พลิกฟื้น มูนมัง

Seedwebs

March 29, 2018

โครงการสวน+ครัวฟางสวรรค์

“ไม่มีเวลา” ปัญหาสำคัญที่หลายคนมักยกขึ้นมาพูด แต่ท่ามกลางวิถีชีวิตในเมืองใหญ่ ก็ยังมีกลุ่มคนเล็กๆ ที่รวมตัวกันทำสิ่งดีๆ ด้วยจิตอาสา และพร้อมแบ่งปันแนวคิดและสิ่งดีๆ ที่ตนเองมีอยู่ไปสู่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ

Seedwebs

February 20, 2018

สวนผักชุมชนเยาวชนคนงาน

ถึงจะอยู่ตึกแถว และไม่มีที่ดิน แต่หนุ่มสาวกลุ่มโรงงานสมานฉันท์ ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการปลูกพืชผักสวนครัวไว้แบ่งทั้งสมาชิกในกลุ่มและเพื่อนบ้านในชุมชนให้ได้กินกันนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินจริงอีกต่อไป

Seedwebs

February 20, 2018
1 14 15