Rewilding แนวคิดฟื้นป่ากลางกรุง มุ่งสร้างความหลากหลายในเมือง

ระยะที่ผ่านมาหลายคนคงผ่านตาการเกิดขึ้นของป่ากลางเมืองในแบบต่างๆ หนึ่งในนั้นคือการเกิดขึ้นของสวนเบญจกิติ พื้นที่สีเขียวขนาด 300 ไร่กลางกรุงเทพมหานครฯ ที่ความน่าสนใจไม่ใช่เพียงการเป็นสวนแห่งใหม่สำหรับทำกิจกรรมของคนเมือง ทว่าอยู่ตรงแนวคิดเบื้องหลังของสวนแห่งนี้ที่ต้องการฟื้นคืนวงจรธรรมชาติของเมืองให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง นั่นคือแนวคิด Rewilding หรือการฟื้นคืนธรรมชาติท้องถิ่นให้กลับมารุ่มรวยสมบูรณ์ ผ่านการกลับมาทำความเข้าใจและเชื่อมโยงกับพืชและสัตว์ของแต่ละภูมินิเวศ เพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน มากกว่าการใช้ชีวิตอย่างบ่อนทำลาย

Seedwebs

March 14, 2022

ลงแปลงชมสวนผักบนดาดฟ้าในเครือข่าย #สวนผักคนเมือง ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ

ใครจะนึกว่ามุมเล็กๆ ของโรงแรมและโรงพยาบาลใจกลางกรุงเทพฯ จะเป็นที่อยู่ของพืชผักที่กลายมาเป็นอาหารหล่อเลี้ยงสมาชิกองค์กรในหลายๆ มื้อ มากกว่านั้นยังทำหน้าที่เป็นมุมสีเขียวไว้พักสายตาสำหรับใครต่อใครที่เดินผ่านไปมาได้ด้วย โรงพยาบาลและโรงแรมทั้ง 2 แห่งคือ ‘โรงพยาบาลบางโพ’ และ ‘โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ’ ที่เราอยากพาเดินเท้าเข้าแปลงไปชมความเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราไม่น้อยในวันนี้

Seedwebs

February 8, 2022

เริ่มต้นนับหนึ่งด้วยการ “ลงมือทำทันที” การปลูกผักเพื่อเข้าสู่ครัวกลางก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินจริง……………..@โรงพยาบาลบางโพ

ความมุ่งหวังดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจน่าจะเป็นความฝัน ผ่านการเข้าถึงอาหารปลอดภัย และการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ อาหารที่มีคุณค่าตามโภชนาการ น่าจะเป็นต้นทางสำคัญ ซึ่งในปี 2562 เป็นต้นมา กระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัดเป็นโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 100%  ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัย ปรุงอาหารให้ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ ผ่านการส่งเสริมเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ เปิดตลาดสีเขียวขายผักปลอดภัย โดยให้มีการคัดสรรวัตถุดิบที่ปลอดภัยมาปรุงอาหาร มีร้านจำหน่ายอาหารปลอดภัย และปรับแก้กฎระเบียบให้สามารถซื้อพืชผักปลอดสารในราคาที่สูงกว่าเดิม สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรทำเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ เพิ่มรายได้เกษตรกร และเปิดตลาดสีเขียวขายผักปลอดภัย และในปีนี้โครงการสวนผักคนเมือง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. ได้ร่วมขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่สีเขียว(กินได้) ให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร เชื่อมโยงสู่ครัว และส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะในกลุ่มคนเมืองด้วยเกษตรในเมือง 7 แห่ง  เพื่อทำให้คนเมืองและผู้เกี่ยวข้องเห็นว่า การทำเกษตรในเมือง การผลิตอาหารของเมืองจำเป็นต้องเชื่อมโยงกับระบบของเมืองและผู้คนทุกกลุ่มของเมืองอย่างแท้จริง โดยเฉพาะศักยภาพในการผลิตอาหารของเมือง การใช้ประโยชน์พื้นที่รกร้าง พื้นที่สาธารณะมาสร้างเป็นพื้นที่สีเขียว การหมุนเวียนทรัพยากรมาใช้ให้คุ้มค่า สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนจากการทำเกษตรในเมือง สวนผักพอเพียงริมระเบียงบางโพ โรงพยาบาลบางโพ เป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่มีวิสัยทัศน์ ด้านการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย โดยได้เริ่มทำแปลงผักปลอดสารโรงพยาบาลบางโพ เริ่มลงมือทำแปลงผักประมาณ เดือนสิงหาคม 2563 ใช้พื้นที่บริเวณข้างตึก พื้นที่ 12 ตร.ม. ปลูกผัก เช่น […]

Seedwebs

October 4, 2021

พื้นที่อาหารในเมืองฮ่องกงที่งอกงามสวนผักบนดาดฟ้า

ด้วยศรีษะของพวกเขาในก้อนเมฆและมือของพวกเขาที่เปื้อนดิน กลุ่มพนักงานออฟฟิศที่กำลังยุ่งอยู่กับการเก็บเกี่ยวผลผลิตของพวกเขาบนหลังคาของตึกระฟ้าของฮ่องกง ที่ด้านล่างมองไม่เห็น สวนผักที่แผ่กิ่งก้านสาขาของต้นหัวไชเท้า แครอท และรูบาร์บกำลังเบ่งบานอยู่ที่ยอดอาคาร Bank of America ที่สูกว่าง 150 เมตร ซึ่งตัดกันอย่างเด่นชัดและมีสีสันกับเฉดสีเดียวของคอนกรีต เหล็ก และกระจกของย่านการเงินของเมือง

Seedwebs

September 28, 2021

บ้าน สวน ระบบน้ำ กับการออกแบบอย่างยั่งยืน

จะเป็นอย่างไร ถ้าเราเคยมีเงินเดือนเป็นแสน แต่วันหนึ่งชีวิตกลับพลิกผัน ทำให้มีรายได้เหลือประมาณ 300 บาทต่อวัน จะเป็นอย่างไร ถ้าวันที่เราเกษียณอายุ แต่ยังไม่มีบ้าน และไม่มีเงินเก็บมากนัก จะเป็นอย่างไร ถ้าบริเวณรอบที่ดินที่เราคิดจะสร้างบ้าน มีปัญหาไฟป่า จนเกือบจะรุกเข้ามาได้ จะเป็นอย่างไร ถ้าบ้านที่เราอยู่ ต้องใช้น้ำบาดาล และน้ำบาดาลมีปัญหาเรื่องสนิมเหล็ก จะเป็นอย่างไร ถ้าเราปลูกบ้านแล้ว อยากปลูกผักทำสวนด้วย แต่อายุมากแล้ว ไม่อยากก้มมาก สำหรับบางคน โจทย์ ปัญหา อุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิต อาจทำให้รู้สึกท้อ บางคนอาจใช้วิธีการหนีปัญหา แต่สำหรับอาจารย์จิรศักดิ์ จินดาโรจน์ อดีตอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต ประกอบกับวิชา ความรู้ และประสบการณ์ต่างๆที่สั่งสมมา ทำให้อาจารย์สามารถก้าวข้ามปัญหา และออกแบบสร้างสรรค์ทั้งบ้าน สวน และระบบน้ำ ที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างน่าสนใจมาก อาจารย์จีรศักดิ์เล่าให้ฟังว่า ชีวิตอาจารย์มีจุดเปลี่ยน จุดพลิกผันมากมาย แต่มาวันนี้ สิ่งที่คิดหวังตอนนี้คือการแสวงหาด้วยตนเอง และต้องทำให้เป็นถึงจะบอกต่อคนอื่นได้ เป็นแบบอย่างได้ และมีโอกาสที่จะถ่ายทอดให้คนอื่น เป็นการอยู่อย่างธรรมดา และมีของแบ่งปันให้ผู้อื่นด้วย สิ่งที่อาจารย์ลงมือทำหลังจากเกษียณอายุ โดยที่ไม่มีบ้าน และไม่ค่อยมีเงินเก็บ […]

Seedwebs

December 20, 2019

ต่อแปลงปลูกผักเองง่ายๆ ด้วยท่อ PVC

อันที่จริง เราสามารถที่จะออกแบบแปลงปลูกผักได้หลากหลายรูปแบบ ตามวัสดุที่เรามีอยู่ หรือหาได้ง่าย บางคนอาจใช้ไม้ บางคนอาจใช้อิฐ บางคนอาจใช้แท่งซีเมนต์

Seedwebs

August 19, 2019

เปิดบ้าน รวมพล นักปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต

เมื่อพูดถึงเรื่องเกษตรในเมือง หนึ่งในความหวังสำคัญก็คือ การสร้างความมั่นคงทางอาหารให้คนในเมืองได้ คือนอกจากจะสามารถพึ่งตนเองด้านอาหารด้วยการเป็นผู้ผลิตเองได้แล้ว

Seedwebs

August 8, 2019

สวนผัก Rewilding

สวนผัก Rewilding ที่ว่านี้ เป็นการผสมผสานระหว่างการทำเกษตร กับการฟื้นฟูธรรมชาติในเมืองเข้าด้วยกัน เรียกว่านอกจากเราจะปลูกผัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทำให้เราสามารถพึ่งตนเองด้านอาหารในเมืองได้แล้ว

Seedwebs

August 5, 2019

สวนผักดาดฟ้ามูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จำได้ว่า ครั้งแรกที่มีโอกาสได้ไปเยือนมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ก็คือวันที่ได้รับเชิญไปร่วมวงแลกเปลี่ยนในงานสวนบำบัดที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการจัดขึ้น ครั้งนั้นคุณหมอประพจน์ เภตรากาศ 

Seedwebs

August 1, 2019

ทำโรงเรือนแบบเปิด รับมือฝนและอากาศร้อน

อย่างที่หลายคนคงจะสัมผัสรับรู้ได้ว่า สภาพภูมิอากาศที่เรากำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้มีความแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงมาก เดี๋ยวฝนตกหนัก เดี๋ยวแดดร้อนจัด

Seedwebs

July 29, 2019
1 2 4