สวนผักข้างทางรถไฟในปารีส: สำรวจวิถีชีวิตแบบเกษตรภายใต้โครงข่ายสวัสดิการสังคม

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสถาปัตยกรรมช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มากพอที่จะเลี้ยงและเพิ่มพลังให้กับตัวเอง และสร้างงานที่สอดคล้องกันสำหรับส่วนที่อ่อนแอที่สุดและเปราะบางที่สุด  หนึ่งในผู้เข้ารอบสุดท้ายด้านสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นสำหรับรางวัล EU Mies Award 2022 คือ The Railway Farm (La Ferme du Rail) ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้รับการคิดที่จะทำตามความคิดดังกล่าว โดยกลุ่มสถาปนิก Grand Huit และนักภูมิทัศน์ Melanie Drevet Paysagiste เพื่อนบ้านที่รอบรู้ในด้านเกษตรในเมือง ที่ดินที่รกร้างว่างเปล่าได้รับการฟื้นฟูด้วยการผสมผสานระหว่างการผลิตทางการเกษตร วัฒนธรรมอาหาร การทำสวนผัก หอพักนักศึกษา และการจ้างงานทางเลือกเพื่อเปลี่ยนแปลงเขตนี้ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่มีไว้สำหรับกลุ่มคนที่เปราะบางและอ่อนแอที่สุดในสังคม

Seedwebs

April 5, 2022

แนวปฏิบัติเกษตรในเมืองของอินเดีย

เกษตรในเมืองคือการผลิตอาหารในเขตเมืองและรอบเมือง การผลิตอาหารหมายถึงอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เพียงแค่อาหารที่หลากหลายซึ่งสามารถเพาะหรือปลูกได้ รวมถึงการเลี้ยงปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการเลี้ยงผึ้ง  อย่างไรก็ตาม ในบริบทของเมืองที่อินเดียนั้น จุดเน้นคือการปลูกผัก ผลไม้ และดอกไม้เพื่อการบริโภคของคน ปัจจุบันนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่กำลังเติบโตในเมืองต่างๆ ทั่วโลก ในการมองหาอาหารที่ผลิตในท้องถิ่น  นอกจากการบริหารงานในเมืองแล้ว เกษตรในเมืองยังได้รับความสนใจจากองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) กลุ่มชุมชน และประชาชนจำนวนมาก ในระดับโลก องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เชื่อว่าเกษตรในเขตเมืองและนอกเมืองมีบทบาทในด้านความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ “Urban Food Agenda” เป็นความคิดริเริ่มที่สำคัญของ FAO เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ความมั่นคงด้านอาหาร และโภชนาการในเขตเมืองและปริมณฑล  สนับสนุนความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เช่น ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา หน่วยงานระหว่างประเทศ หน่วยงานในเมือง และภาคเอกชน

Seedwebs

March 29, 2022

เกษตรในเมืองกับยุคเศรษฐกิจรันทด (ปี 1929 -1930)

ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา มีการเน้นด้านเกษตรในเมือง ในปัจจุบันนี้ เป็นเรื่องปกติที่จะได้ยินคำต่างๆ เช่น สวนผักชุมชน การเกษตรที่สนับสนุนโดยชุมชน (CSA) การทำสวนผักบนดาดฟ้า การทำสวนผักในตู้คอนเทนเนอร์ การทำสวนผักแนวตั้ง สวนผักขนาดตารางฟุต และอื่นๆ อีกมากมาย  แม้แต่บริการส่งเสริมสหกรณ์ยังได้จัดสรรทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในเมือง (Oberholtzer, Dimitri, Pressman, 2014)

Seedwebs

March 22, 2022

เมล็ดพืชพรรณกระจายตัวอย่างไร? หนทางทำความเข้าใจธรรมชาติ

การกระจายเมล็ดพันธุ์พืชมีหลายรูปแบบ แต่กลไกการกระจายส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วง ลม น้ำ และการแพร่กระจายโดยสัตว์ มาดูรายละเอียดกลไกเหล่านี้กันดีกว่า เผื่อครั้งต่อไปที่คุณออกไปเดินเล่นกลางแจ้ง จะได้สังเกตความมหัศจรรย์เหล่านี้ได้ด้วยตัวเอง

Seedwebs

March 14, 2022

ผลผลิต GI การกินอย่างรู้ที่มา เพื่อสร้างมูลค่าด้วยความแตกต่าง

ใครที่ติดตามวงการอาหาร จะพบว่าระยะหลังเริ่มมีกระแสการกินอาหารตามมาตรฐาน GI ให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆ และหลายครั้งก็ชวนให้อยากรู้ว่าผลผลิตลักษณะนี้มีรายละเอียดน่าสนใจอย่างไร ทำไมคนในวงการอาหารไทย รวมถึงวงอาหารอาหารระดับนานาชาติ ถึงให้ความสำคัญขึ้นทุกขณะ

Seedwebs

March 14, 2022

โครงการสร้างอาหารกลางตำบลสุเทพ เชียงใหม่ กับเป้าหมายที่ไปไกลกว่าเรื่องปากท้อง

วิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ที่ทั่วโลกเผชิญร่วมกันทุกวันนี้ คือชนวนสำคัญที่ทำให้หน่วยงานท้องถิ่นอย่างเทศบาลตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายกเทศบาล นายพศิน อัคเดชธนโชติ เริ่มต้นตั้งคำถามถึงความมั่นคงด้านอาหารในพื้นที่ ยิ่งเมื่อมีโอกาสลงชุมชนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชากรในตำบลและทำให้รู้ต้นทุนค่าอาหารซึ่งต้องซื้อวัตถุดิบจากพื้นที่ห่างไกล ทำให้อาหารมีราคาแพงและลดทอนคุณภาพของวัตถุดิบลงหลายระดับ การเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องยาก ทว่าก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายในการจะสร้างระบบอาหารชุมชนขึ้นมา

Seedwebs

March 14, 2022

Rewilding แนวคิดฟื้นป่ากลางกรุง มุ่งสร้างความหลากหลายในเมือง

ระยะที่ผ่านมาหลายคนคงผ่านตาการเกิดขึ้นของป่ากลางเมืองในแบบต่างๆ หนึ่งในนั้นคือการเกิดขึ้นของสวนเบญจกิติ พื้นที่สีเขียวขนาด 300 ไร่กลางกรุงเทพมหานครฯ ที่ความน่าสนใจไม่ใช่เพียงการเป็นสวนแห่งใหม่สำหรับทำกิจกรรมของคนเมือง ทว่าอยู่ตรงแนวคิดเบื้องหลังของสวนแห่งนี้ที่ต้องการฟื้นคืนวงจรธรรมชาติของเมืองให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง นั่นคือแนวคิด Rewilding หรือการฟื้นคืนธรรมชาติท้องถิ่นให้กลับมารุ่มรวยสมบูรณ์ ผ่านการกลับมาทำความเข้าใจและเชื่อมโยงกับพืชและสัตว์ของแต่ละภูมินิเวศ เพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน มากกว่าการใช้ชีวิตอย่างบ่อนทำลาย

Seedwebs

March 14, 2022

เก็บตกเกร็ดความรู้จาก #เทศกาลข้าวใหม่65 . .

วันนี้พามาทำความรู้จัก ‘ข้าวไร่’ และ ‘ข้าวนา’ ว่าต่างกันตรงไหน และ ‘นาปี’ กับ ‘นาปรัง’ แยกแยะยังไงกันนะ . . ติดตามเกร็ดเรื่องข้าวจากเทศกาลข้าวใหม่ 65 ได้ตลอดทั้งเดือน ผ่านเพจ สวนผักคนเมือง นะคะ 🌾 . . #เทศกาลข้าวใหม่65 #ลองลิ้มเรียนรู้ข้าวไทย . ติดตามเกร็ดเรื่องข้าวจากเทศกาลข้าวใหม่ 65 ได้ตลอดทั้งเดือน ผ่านเพจ สวนผักคนเมือง นะคะ 🌾.. เทศกาลข้าวใหม่65 #ลองลิ้มเรียนรู้ข้าวไทย

Seedwebs

March 4, 2022

เก็บตกเกร็ดความรู้จาก #เทศกาลข้าวใหม่65

วันนี้เราพามาทำความรู้จักกับเทศกาลและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวใหม่ในแต่ละภูมิภาค ไม่ว่าจะเทศกาลบุญคูนลานทางอีสาน ประเพณีสู่ขวัญข้าวที่พบมากทางภาคกลาง ประเพณีตานข้าวใหม่ของชาวเหนือ ประเพณีตักบาตรข้าวหลามของชาวไทย-ยวน และพิธีหยอดเมล็ดข้าวลงหลุมของพี่น้องชาวปกาเกอะญอ..ค้นพบความหลากหลายในท้องไร่ปลายนา ผ่านความเชื่อและความศรัทธาที่ผูกโยงกับการผลิตไปพร้อมกันนะคะ 🌾..ติดตามเกร็ดความรู้เกี่ยวกับข้าว และเทศกาลข้าวใหม่ครั้งต่อไปได้ผ่านเพจ สวนผักคนเมือง ..#เทศกาลข้าาวใหม่65 #ลองลิ้มเรียนรู้ข้าวไทย

Seedwebs

March 4, 2022

เก็บตกเกร็ดความรู้จาก #เทศกาลข้าวใหม่65

มาหาคำตอบไปพร้อมกันว่า ถ้าไม่ดำนาและไม่มีเคียว เราจะปลูกและเกี่ยวข้าวยังไงกันนะ?!..ติดตามเกร็ดจากเทศกาลข้าวใหม่ผ่านเพจสวนผักคนเมืองได้ตลอดทั้งเดือนนี้เลยนะคะ 🌾 ..#เทศกาลข้าวใหม่65 #ลองลิ้มเรียนรู้ข้าวไทย

Seedwebs

March 4, 2022
1 2 20