การหมักดิน ทำอย่างไร

“หมักดิน” อีกหนึ่งทางเลือกในการปรับปรุงดินที่ซื้อมาเป็นถุงๆ มาร่วมเรียนรู้วิธีการหมักดินฉบับศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองสุวรรณภูมิ

Seedwebs

January 26, 2018

ผักไม่งาม ดินอาจดีไม่พอ

ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกๆ ของการปลูกพืช เราต้องรู้ว่าดินที่ใช้นั้นมีลักษณะเช่นไร เเละควรปรับปรุงให้เหมาะกับพืชอย่างไร

Seedwebs

January 26, 2018
1 13 14