เมื่อน้ำมาอย่างไม่ทันตั้งตัว จะรับมืออย่างไร?

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมทอด”ผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ช่วยน้ำท่วม” และเวทีเสวนา โสเหล่ “เมล็ดพันธุ์กับความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์ภัยพิบัติ” 

Seedwebs

October 12, 2019